Радно време: понедељак-петак: 08.00-14.30
Адреса: улица Цара Душана 27, Нови Сад

Руководилац: Блаженка Марковић

. Препоручујемо
фондове Завичајне збирке нашим корисницима који се баве истраживањем културног и историјског развоја Новог Сада.

Naslovna strana raritetne knjige

Збирка старе и ретке књиге

ilustracija

Легати

Naslovne strane raritetnih časopisa

Завичајна збирка поседује вредну колекцију раритетних серијских публикација

.

Део колекције старе и ретке књиге

Завичајна збирка Градске библиотеке формирана је 1973 године. Фонд Завичајне збирке има карактер музејске збирке - сакупља и чува стару и ретку књигу и периодику везану за Нови Сад. Свакодневно пружа информације свим заинтересованим грађанима, научним, јавним и култуним радницима, првенствено корисницима који се баве истраживачким радом. Библиотечки материјал се често користи и за потребе средстава јавног информисања.

Концепција Збирке је омеђена Законом о библиотечкој делатности Републике Србије, Законом о култуним добрима Републике Србије, Правилником о евиденцији библиотечке грађе и Правилником о регистрацији старих и ретких књига.

. Фондови


Са својих 20.500 монографских публикација и преко хиљаду наслова периодике Завичајна збирка представља врло значајан део књижног фонда Градске библиотеке у Новом Саду.

Појам завичајности је основни критеријум да библиотечки материјал уђе у збирку. Завичај чини геофизичка, политичка и административна целина која обухвата општине Нови Сад и Сремски Карловци са местима: Нови Сад, Сремски Карловци, Сремска Каменица, Петроварадин, Лединци, Буковац, Ветеник, Футог, Бегеч, Руменка, Кисач, Степановићево, Каћ, Будисава, Ковиљ, Ченеј и Шангај. Овај оквир завичаја треба посматрати и у историјском развоју.

У збирку улази библиотечки материјал без обзира на време када је штампан и језик на ком је штампан, али се посебна пажња посвећује библиотечком материјалу на српском, немачком, мађарском, словачком, русинском и румунском језику.

Други елементи који произилазе из појма завичајности - да је аутор рођен на завичајној територији или је дуже или краће живео и радио на завичајној територији и био за њу духовно везан, да публикација садржајем припада завичајној територији, да је издавач са завичајне територије, да је штампар је са завичајне територије, поклони и легати - такође дефинишу критеријуме који ће библиотечки материјал ући у Завичајну збирку.

. Организација

Завичајна збирка је самостална у односу на друге фондове Градске библиотеке. Основни критеријум за физичко уређење Збирке је према врсти материјала на:

 • монографске публикације,
 • серијске публикације,
 • нетипичан библиотечки материјал,

у оквиру којих постоје и посебне целине:

 • збирка старе и ретке књиге
 • легати
 • поклони
 • монографске публикације које имају неки знак или белешку: посвету, потпис власника или аутора, ex либрис

. Обрада библиотечког материјала

Целокупна обрада библиотечког материјала подлеже стандардима који важе у обради библиотечког материјала за сваку врсту материјала посебно.

С обзиром на концепцију Збирке библиографски опис материјала је детаљан, поље напомене се максимално користи за опис података који су предвиђени за ово поље, али и свих нетипичних података о материјалу који могу бити од интереса за истраживање завичаја.

Садржинску обрада материјала (предметна обрада, аналитичка обрада компонентних делова у збоницима или периодици) дефинише појам завичајности и припадања завичају, што је и основни критеријум за обим и врсту обраде садржине.

. Услуге

Пружање каталошких, библиографских и фактографских информација свим заинтересованим грађанима, научним, јавним и култуним радницима.

. Каталози

 • Електронски централни каталог

Каталози у лисној форми:

 • Алфабетски каталог
 • Предметни каталог
 • Стручни каталог
 • Топографски каталог
 • Каталог наслова периодике
 • Каталог издавача, штампарија, уредника
 • Алфабетски каталог за стару и ретку књигу

Досадашњи лисни каталози се затварају, сем Алфабетског каталога који се негује и даље.

. Услови коришћења фонда

Коришћење библиотечког материјала је дефинисано Правилником о коришћењу библиотечког материјала у Градској библиотеци.

Књижни фонд Завичајне збирке је затвореног типа и може се користити уз чланску карту само у просторијама намењеним за рад. Сви чланови библиотеке, из било ког библиотечког огранка, могу да користе овај фонд.

Vrh strane