Годишње чланарине

За одрасле 500,00 динара
За децу 300,00 динара
Породична чланарина 700,00 динара (учлањење најмање два члана уже породице)
Колективна чланарина 250,00 динара
Колективна чланарина за ученике средње школе 200,00 динара

ИНФОРМАЦИОНО-РЕФЕРАЛНИ ЦЕНТАР СА ЧИТАОНИЦОМ
Месечна чланарина 100,00 динара
Тромесечна чланарина 200,00 динара
Шестомесечна чланарина 250,00 динара

ФОНД БРИТАНСКЕ КЊИГЕ
Годишња чланарина
З
а одрасле 1600,00 динара
За одрасле (са попустом) 1100,00 динара
За децу 800,00 динара
За децу (са попустом) 500,00 динара
Колективна чланарина - најмање 3 члана заједно 1200,00 динара



УСЛУГЕ

Фотокопирање А4 формата
- једнострано 5,00 динара
- обострано 10,00 динара
Скенирање 30,00 динара
Тематско претраживање 50,00 динара
Празан ЦД-Р 25 динара
Штампање црно-бело А4 10,00 динара
Штампање и фотокопирање у боји А4
70,00 динара
Коришћење Интернета (до 2 сата дневно)
у Информационо-рефералном центру је бесплатно за чланове Градске библиотеке
Резервација књиге 50,00 динара


КАЗНЕ

Опомена за дуже задржавање књиге
50,00 динара
До 6 месеци кашњења - са сваки месец 50,00 динара
За кашњење дуже од 6 месеци - једна годишња чланарина
Надокнада за изгубљену чланску карту 50,00 динара


Упис и коришћење фондова

Да би се користили фондови Библиотеке обавезан је упис уз наплату чланарине.

Упис у било који огранак или одељење Библиотеке омогућава коришћење свих фондова Градске библиотеке.

Чланарина важи годину дана од дана уписа. Сваки корисник учлањује се лично на основу личне карте.

Сви фондови Градске библиотеке су доступни корисницима и могу се користити ван Библиотеке, сем периодичних публикација и приручних фондова. Библиотечки материјал затворених фондова - Завичајне збирке и Читаонице, користи се искључиво у њима.

Корисник Библиотеке може позајмити највише три књиге ођедном, од тога само једну лектиру. Књиге се издају најдуже на 20 дана.

На располагању корисницима су сва информативна средства Градске библиотеке, као и помоћ и инструкције библиотекара у проналажењу података у лисним каталозима и Електронском централном каталогу.

На терминалу у огранку "Ђура Даничић" корисницима је омогућено да сами претражују базу података Градске библиотеке.

Резервација књиге врши се уз посебну надокнаду. Обавештавање корисника о приспећу резервисане књиге врши се телефоном.

Репрографске услуге - фотокопирање до 10 % публикације, скенирање и штампање на ласерском штампачу врше се у просторијама Читаонице.