slika

slika


БИБЛИОТЕЧКИ путоказ : часопис за децу Градске библиотеке у Новом Саду

БИБЛИОТЕЧКИ путоказ : часопис за децу Градске библиотеке у Новом Саду
/ главни и одговони уредник Драган Којић ; уредник Милица Кирћански. -
Год. 1, бр. 1 (2004)-. - Нови Сад : Градска библиотека, 2004-. -
Илустр. ; 30 цм
Тромесечно

Библиотечки путоказ је часопис намењен деци и младима. То је својеврстан водич кроз литературу, информативног и едукативног карактера, који промовише књигу, стваралаштво и знање, препоручује одабране наслове, у циљу развијања читалачког укуса, конструктивног размишљања и подстицања креативности. Има двадесет рубрика, са садржином која обухвата интересовање деце и младих различитог узраста, наставника, родитеља, библиотекара. Неке од њих су: Нове књиге, Писци препоручују, Увек актуелна књига, Библиотеке у свету, Страна књига, За средњошколце, Ваши радови, Објаснимо шта је, Из прошлости, Препоручујемо...

МОЗАИК - Информативно гласило Градске библиотеке у Новом Саду

МОЗАИК - Информативно гласило Градске библиотеке у Новом Саду
/ главни и одговони уредник Драган Који} ; уредник Александар Јоканови}. -
Год. 1, бр. 1 (1996). - Нови Сад : Градска библиотека, 1996. - Илустр. ; 30 цм
Двомесечно.

"Мозаик", часопис намењен библиотекарима, доноси информације о актуелним дешавањима у Градској библиотеци у Новом Саду, библиотекама у Јужнобачком округу, саопштења са стручних скупова, прилоге из историје Српске читаонице и живота знаменитих Новосађана, сменице за развој пословања, као и информације о раду Управног и Надзоног одбора.

БИЛТЕН приновљених публикација

Информативни билтен Библиотеке "Ђура Даничић : билтен приновљених књига / Народна библиотека ; уредник Зузана Штрба. - Год. 1, бр. 1 (1990). - Нови Сад : Народна библиотека (тј. Градска библиотека), 1990. - 29 цм

Од 2000. главни и одговони уредник је Драган Којић, а уредник Славица Николић. - Месечно.

Билтен приновљених публикација садржи кратке анотације о приновљеним књигама, актуелне информације о збивањима у култури и листе најчитанијих књига и књига за препоруку. Повремено се уређују тематски бројеви Билтена који су посвећени одређеној књижевности, или издању. У 2010. години су објављена три тематска броја: Јапанска књижевност, Хиландарски преводи и Менаџмент. Намењен је корисницима Градске библиотеке и дели се бесплатно.