Радно време :
понедељак-петак 07.00-14.30
Жарка Васиљевића 19, тел. 6618-139

Руководилац: Живорад Кузмановић


Presa za knjige - fotografija

У књиговезници се и даље користе
традиционални алати попут ове пресе за књиге.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ И ПОВЕЗ КЊИГЕ

Књиговезачки занат је један од најстаријих у људској историји. Са појавом првих писаних текстова на пергаменту и касније на хартији настала је потреба за повезивањем писаних текстова, ради очувања и лакшег коришћења.

Основни задатак књиговезнице у Градској библиотеци је очување књижног фонда и преповез оштећених књига. Поред тог превасходног задатка књиговезница обавља и многе друге послове као што су: израда разних врста кутија и фасцикли, умножавање и коричење библиотечког материјала, коричење новина, каширање разних слика и плаката, па и повез нових књига из издавачке делатности Градске библиотеке.

Потребе Библиотеке за књиговезачком заштитом су веома велике с обзиром на то да се просечно књижни фонд обне два пута годишње.

. . .