Arsa Pajević - fotografija

Арса Пајевић


Зграда у којој се од 1938. године налази Градска библиотека у Новом Саду је породична кућа Анке и Арсе Пајевић, познатог књижара, штампара, издавача, писца и култуног радника новосадског. Кућа је завештана Српској великој gimnazijii у Новом Саду.

Књижара Арсе Пајевића је основана 1877. и радила је до 1906. у породичној кући. Била је, као и кућа, стециште најпознатијих српских умова тога времена. 1893. године, на пример, гост је био сердар Марко Миљанов са којим се Арса Пајевић упознао на херцеговачком бојишту одакле је за новосадску Заставу извештавао о борби Срба за слободу (1876-1878), о чему је нешто касније објавио Илустровану ратну хронику.

Арса Пајевић је био свестрано образован и културан, имао је многа и разнолика интересовања, радознао дух и захваљујући томе био је интелектуалац напредних погледа. По свему његова књижара наставља традицију књижаре Емануила Јанковића: била је окренута образовању читалишта и образованом читаоцу. Као што му је дом био знаменит и отворен, тако су у његовој књижари учили касније познати књижари новосадски и београдски: Исидор ђорђевић, Светислав Цвијановић, Геца Кон...

Попут других књижара био је и издавач и штампар, издавао је и штампао многе листове: Невен, Стармали, Јавор, Браник, Глас истине, Стражу, српски Сион, Привреду; календаре Орао и Царић, Ердуљхељијеву Историју Новог сада, а био је Змајев најзначајнији издавач.

Арса Пајевић је живот посветио ползи српског народа обележивши једно плодно време новосадске културе и постао је његов велики добротвор.

Anka Pajević - fotografija

Анка Пајевић