Радно време : 07.00-14.30
Дунавска 1, тел. 520-615

Руководилац: Светлана МиљушОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за опште послове обавља управно-правне послове, прати законске прописе и ради у складу са њима, израђује нормативне акте, решења, води судске и друге спорова, ради на заштити радника на раду и противпожаној заштити и сарадњи са инспекцијским органима.

Одељење за опште послове обавља административне и персоналне послове, пријем и отпрему поште, архивске послове, послове PPZ и набавку и дистрибуција потрошног и библиотечког материјала, курирске и друге послове.

. . .