Радно време :
понедељак-петак:
07.30 - 15.30
Дунавска 1, тел. 451-166
Руководилац: Оливера ТопаловObradno odeljenje - fotografija

Набавно обрадно одељење делује као централни сервис координиране набавке свих врста библиотечког материјала и централизоване обраде монографских публикација за фондове свих библиотечких огранака.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАДУ

Одељење је стручна служба Библиотеке у којем се обавља аутоматизована и централизована обрада библиотечког материјала за 23 огранка и 3 посебна фонда (Стручни фонд са Читаоницом, Завичајна збирка и Центар стране књиге). Записи се раде у програмском пакету БИСИС, у UNIMARC формату. Обрађује се сва врста библиотечког материјала из текућег прилива на свим језицима (монографске публикације, серијске, електронски извори...), ради се аналитика серијских публикација, библиографска обрада и стручна класификација.

Свака приновљена публикација обради се према прописаним међународним и домаћим стандардима за јединствену обраду библиотечког материјала и врло брзо се ставља на увид нашим корисницима. Сталним унапређивањем знања и залагањима наших библиотекара, корисници добијају тачне и прецизне податке о публикацијама.

Води се монографски, предметни и стручни каталог који је доступан у електронском облику. На сајту Библиотеке доступан је он-лине каталог целокупног фонда. Каталог се одржава континуираним уносом нових публикација, редакцијом, класификацијом и рекаталогизацијом постојећих записа.

Одељење учествује у ревизијама и расходима фондова библиотечких огранака, сарађује и пружа стручну помоћ запосленима у одељењима и огранцима и библиотекарима других библиотека којима је наша библиотека матична.

. . .