Радно време :
понедељак-петак:
07.30 - 15.30
Дунавска 1, тел. 451-166
Руководилац: Данијела ДобретићObradno odeljenje - fotografija

Набавно обрадно одељење делује као централни сервис координиране набавке свих врста библиотечког материјала и централизоване обраде монографских публикација за фондове свих библиотечких огранака.

НАБАВНО ОДЕЉЕЊЕ

Набавка библиотечко-информационе грађе је континуирана активност, планирана тако да одговори основним функцијама јавне библиотеке. Набавка актуелне и квалитетне библиотечко-информационе грађе, из различитих информационих извора и у различитим форматима, треба да задовољи најшире и најразноврсније структуре корисника. Набавна политика одређена је постојећом мрежом библиотечких огранака, бројем и структуром корисника у њима, величином и изгледом фондова, издавачком продукцијом, одобреним средствима, као и другим параметрима.

При набавци библиотечко-информационе грађе води се рачуна о основним принципима набавке, као што су: координираност, доследност, рационалност, актуелност, континуитет и друго. Координирана набавка обезбеђује планирани развој свих фондова, како према законским стандардима, тако и према потребама корисника. По истим принципима се набављене књиге дистрибуирају у библиотечке огранке.

У набавци се као основни инструменти за прибављање информација о фондовима, тј. о укупним, посебним или конкретним потребама појединих огранака Библиотеке у целини, за одређеним насловом или бројем примерака, користи централна база података као и база дезидерата. Поред тога, значајне информације пружају и статистички подаци о позајмљивању и коришћењу библиотечко-информационе грађе и коришћењу специфичних услуга Библиотеке и повратне информације од корисника о степену њиховог задовољства обимом и квалитетом услуга.

Поред набавке библиотечко-информационе грађе, Одељење обавља и све друге библиотечке послове у вези са укупним фондом Библиотеке. То су послови физичке обраде књига, инвентарисање, дезидерати, депозит и расход књига.

. . .