slika

slika

slika

МИЛЕТИЋ, Светозар

О српском питању / Светозар Милетић; избор и предговор Чедомир Попов. - [1. изд.]. - Нови Сад : Орпхеус : Градска библиотека, 2001 (Нови Сад : Дуплекс). - XII, 487 стр. ; 25 цм. - (Новосадски манускрипт)

ПОЛИТ-ДЕСАНЧИЋ, Михајло

Успомене / Михајло Полит Десанчић ; предговор написао Дејан Микавица ; приредио Сава Дамјанов. - Нови Сад : Градска библиотека : Орфеус, 2006 (Петроварадин : Алфаграф). - 209 стр.:слике аутора ; 19 цм.-(Новосадски манускрипт)

ПОПОВИЋ ЗУБ, Аца

Успомене /Аца Поповић Зуб ; приредио и предговор написао Сава Дамјанов. - [1. изд.]. - Нови Сад : Градска biblioteka:Orpheus,2003 (Нови Сад : "Прометеј"). - VIII, 139 стр. ;19 цм. -(Новосадски манускрипт)

САВИЋ, Милан

Наши стари / Милан Савић ; приредили Миливој Ненин, Зорица Хаџић. - 1. изд. - Нови Сад : Градска библиотека, 2010 (Петроварадин : Алфа граф). - 362 стр. ; 21 цм. - (Едиција Новосадски манускрипт)

СУБОТИЋ, Јован

Живот Дра Јована Суботића : (ąвтобиогрąфијą). Део 1, Идила/приредио Тихомир Остојић ; припремио за штампу Сава Дамјанов. - [1. изд.]. - Нови Сад : Градска biblioteka,2009(Petrovaradin:Alfa Graf).-IX,158 стр.;19 цм.
(Новосадски манускрипт)

СУБОТИЋ, Јован

Живот Дра Јована Суботића : (ąвтобиогрąфијą).Део 2, Пролеће / приредио Тихомир Остојић ; припремио за штампу Сава Дамјанов.-[1. изд.].-Нови Сад:Градска библиотека, 2009 (Петроварадин:Алфа Граф).-ВИ,175 стр.;19 цм.
(Новосадски манускрипт)

СУБОТИЋ, Јован

Живот Дра Јована Суботића : (ąвтобиогрąфијą). Део 3, Лето/приредио Јован Радонић ; припремио за штампу Сава Дамјанов. - [1. изд.].-Нови Сад: Градска библиотека, 2009(Petrovaradin : Алфа Граф). - В, 226 стр. ; 19 цм. -(Новосадски манускрипт)

СУБОТИЋ, Јован

Живот дра Јована Суботића : (ąвтобиогрąфијą). Књ. 5,Лето: епоха четврта / приредио Јован Радонић ; припремио за штампу и поговор написао Сава Дамјанов.- [1. изд.]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2009 (Петроварадин : Алфа граф). - XVI, 286 стр. ; 19 цм. -(Новосадски манускрипт)

СУБОТИЋ, Јован

Живот дра Јована Суботића : (ąвтобиогрąфијą). Књ. 5, Лето: епоха четврта / приредио Јован Радонић ; припремио за штампу и поговор написао Сава Дамјанов. - [1. изд.]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2009 (Петроварадин : Алфа граф).-XVI, 286 стр. ; 19 цм. - (Новосадски манускрипт)

slika

slika

Vrh strane

| Почетна | Службе | Историјат | О нама | Огранци | Услуге | Издаваштво | Контакт |