Logo Gradske bibliotekeZadužbina Anke i Arse Pajevića - fotografija

Зграда у Дунавској 1
задужбина Анке и Арсе Пајевића
Logo edicije Blago zavičajaНаграда "Милорад Панић Суреп" додељена је 1995. године Градској библиотеци поводом јубилеја - 150 година постојања и успешног рада у својој средини и на ширем српском културном подручју.

Diploma Surepove nagrade


. О нама

Градска библиотека у Новом Саду, са више од 25.000 корисника и фондом од преко 500.000 књига, једна је од највећих јавних библиотека у земљи. Као матична библиотека за Јужнобачки округ, пројектује и прати развој библиотечке делатности у мрежи од 250 библиотека и библиотечких јединица.
Директор: Драган Којић, дипл. правник

. Циљеви Библиотеке:

  • да прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење књига, периодику и друге извора информација
  • да обезбеди слободан и отворен приступ људском знању и информацијама
  • да омогући самообразовање и формално образовање на свим нивоима
  • да едукује кориснике за самостално коришћење извора информација
  • да промовише књигу и читање

. Историјат

Градска библиотека у Новом Саду налази се Дунавској улици бр. 1, у згради која је задужбина Анке и Арсе Пајевић, издавача, мецене и добротвора српског народа. Ради на традицији Српске читаонице новосадске која је основана 23. септембра 1845. године.

Први њен председник је био Јован Рајић млађи, новосадски адвокат. Први Устав, правила о устројству и раду, Читаоница је добила децембра 1860. године. 1861. године на чело Читаонице долази др Светозар Милетић, а као секретар ради Јован Јовановић, потоњи Змај. Српска читаоница је 1861. године основала Српско народно позориште, прво професионално позориште у Срба. Била је покровитељ раду Уједињене омладине српске, Српског певачког друштва и многим другим установама и организацијама.

Своју индивидуалност Српска читаоница у Новом Саду чува до 1958. године, када обједињавањем са Библиотеком "Ђура Даничић", рејонским библиотекама града, а нешто касније и позајмним одељењем Библиотеке Матице српске, поприма облик и начин деловања који и данас има као Градска библиотека у Новом Саду.

. Издавачка делатност

Градска библиотека објављује дела која афирмишу завичај и завичајне култуне вредности, као и стваралаштво значајних личности из културне историје Новог Сада. Најзначајније едиције су Благо завичаја, Баштиник, Новосадски манускрипт, Завичај, Преводи. Објављује и библиографије, информативне билтене и Мозаик, информативно гласило библиотечких радника.

. Базе података

Од 1993. године до данас аутоматизовани су готово сви сегменти библиотечког пословања (инвентарисање, каталогизација, циркулација) и створене базе података о фондовима и корисницима. Централна база података Електронски централни каталог (ЕЦК) Градске библиотеке, једна од првих база података у јавним библиотекама Србије, данас броји преко 136.000 записа монографских и серијских публикација и чланака.

. Мрежа огранака

Мрежу огранака Градске библиотеке чине 26 библиотечких огранка (у граду и приградским насељима) и два посебна фонда: Завичајна збирка и Читаоница.

Завичајна збирка, са око 22.000 књига и близу 300 споменика културе, има карактер музејске збирке.

Фонд Читаонице чине референсна, научно-популарна, стручна литература и часописи.

Позајмно одељење за одрасле кориснике Ђура Даничић има око 65. 000 књига белетристике и научно-популарне литературе на српском и страним језицима.

Дечје одељење, са преко 32 000 књига и сликовница, рачунаром са едукативним играма и радионицама намењеним деци, право је место за одрастање најмлађих корисника.

. Награде

  • награда "Милорад Панић Суреп" за 1976. и 1995. годину, поводом 150 година постојања и успешног рада у својој средини и на ширем српском културном простору
  • "Првомајска награда Дечјем одељењу Народне библиотеке Нови Сад" за постигнуте резултате у 1993. години
  • награда "Искра културе" за 1995. годину
  • "Октобарска награда града Новог Сада" за 1995. годину
  • награда "Милорад Панић Суреп" за 1999. годину директору Градске библиотеке у Новом Саду Драгану Којићу

. Културни програм

У Градској библиотеци се годишње реализује око 1300 разних културних програма у мрежи библиотечких огранака: књижевних вечери, трибина, предавања, концерата, изложби.

Програм намењен деци обухвата промоције књига и часописа, гостовања дечјих писаца, креативне радионице, филмотеку и изложбе ликовних радова.

. Перспективе

Применом информационе технологије у области библиотечког пословања, Градска библиотека ће даље развијати своју делатност ширењем и подизањем квалитета услуга, и тиме доприносити развоју друштва знања.

Поред неговања културне и образовне мисије, концепција будућег развоја предвиђа прерастање Градске библиотеке у модеран реферално-информативни центар и јавни сервис локалне заједнице и шире.