Градска библиотека у Новом Саду
Дунавска 1

gradskabibliotekans@gmail.com

ДИРЕКТОР: Драган Којић
tel./fax ++381 21 529-265

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ:
мр Милица Кирћански
тел. ++381 21 6610-080

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ:

тел. ++381 21 525-540

СЕКРЕТАР:
Светлана Миљуш
тел. ++381 21 520-615

СЕКРЕТАРИЈАТ
тел. ++381 21 525-540

РАЧУНОВОДСТВО
тел. ++381 21 528-907
Руководилац: Данка Вучић

НАБАВНО ОДЕЉЕЊЕ
тел. ++381 21 451-166
Руководилац: Данијела Добретић

ОБРАДНО ОДЕЉЕЊЕ
тел. ++381 21 451-166
Руководилац: Оливера Топалов

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ, РАЗВОЈ БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ
тел. ++381 21 529-415 ; ++381 21 613-515
Руководилац: Александар Јокановић

ОДЕЉЕЊЕ "ЂУРА ДАНИЧИЋ"
++381 21 451-233
djuradunavska1@gmail.com
Руководилац: Биљана Кичема

ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
++381 21 6610-081
Руководилац: Катарина Новаковић

ИНФОРМАЦИОНО-РЕФЕРАЛНИ ЦЕНТАР СА ЧИТАОНИЦОМ
тел. ++381 21 422-290
Руководилац: мр Милош Панков

ЗАВИЧАЈНА ЗБИРКА
Гимназијска 2 тел. ++381 21 6616-055
Цара Душана 27 тел. ++381 21 6364-838
Руководилац: Блаженка Марковић

КЊИГОВЕЗНИЦА
Жарко Васиљевића 19
тел. ++381 21 6618-139
Руководилац: Живорад Кузмановић