Radomir V. Ivanović: Njegoševa psihologija i filozofija stvaranja - naslovna stranaIsidor Bajić: Album kompozicija za glasovir - naslovna stranaTriva Militar: Novi Sad - naslovna strana Isidor Bajić: Album kompozicija za violončelo i klavir - naslovna strana

АНЂЕЛКОВИЋ, Мирјана

Прилози за историју Градске библиотеке у Новом Sadu:1958-2008 / Мирјана Анђелковић ; [уредник Драган Којић]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2009 (Петроварадин : Алфа граф). - 407 стр. : илустр. у бојама (фотогр.) ; 24 цм + 1 електронски оптички диск (ЦД-РОМ)

БАЈИЋ, Исидор
Албум композиција за гласовир = Албум дес цомпоситионс поур Пианофорте / Исидор Бајић. - [фототипско изд.]. - [Нови Сад] : Градска библиотека, [б.г.]

БАЈИЋ, Исидор
Албум композиција за виолончело и клавир = Албум пиецес for cello and пиано / Исидор Бајић ; обрадио Тибор Хартиг ; [превод Весна Егерић]. - У Новом Саду : Градска библиотека, 1998 (Нови Сад : "Стојков"). - [III], 20 стр. : ноте ; 34 цм

БАЈИЋ, Исидор

Новосадски триптих [Звучни снимак] = Нови Сад Triptych / Бајић, Препрек, Хартиг ; Тибор Хартиг, виолончело ; Ђуро Рајковић, клавир ; [певод текста Весна Егерић]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2003 (Нови Сад : Радио Новог Сада). - 1 ЦД (39,55 мин.) : стерео ; 12 x 12 цм + прилог ([18] стр.)

БАШТИНИК
Баштиник : 150 година Градске библиотеке : наследник традиције Српске читаонице у Новом Саду 1845-1995. - [1. изд.]. - Нови Сад : Градска библиотека, 1996. - (Библиотека Посебна издања ; књ. 1)

ДУНЂИН, Јован

У тамнилу песме / Јован Дунђин. - Нови Сад : Градска библиотека : Тиски цвет, 2009 (Нови Сад : ЛитоСтудио). - 110 стр. ; 19 цм

ЕГЕРИЋ, Весна

Светлост срца / Весна Егерић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2009 (Нови Сад : Сцан Студио). - 155 стр. : слика аутора ; 17 цм

ЕРАКОВИЋ, Тадија

Методика корективног педагошког рада : reedukativne и стимулативне психомотоне вежбе и поступци / приредио
Тадија Ераковић, Првослав Јанковић. - 3. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Градска библиотека, 2008 (Нови Сад : Будућност). - 173 стр. : илустр. ; 24 цм

ФРЖОВИЋ, Миленко

Доручак под ластама : [лепе љубавне песме] / Миленко Фржовић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2008 (Нови Сад :
Пипери). - 73 стр. ; 21 цм

ФРЖОВИЋ, Миленко

Чују се и цврчак и тишина : 108 хаику песама / Миленко Фржовић ; [акварели Миленко Фржовић]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2009 (Нови Сад : Пипери). - 58 стр. : илустр. ; 17 цм

ГРУЈИЋ, Бојана

Пружање услуга особама са интелектуалним тешкоћама у библиотекама / [Бојана Грујић]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2010 (Петроварадин : Алфаграф). - 39 стр. : илустр. ; 21 цм

ХАРТИГ, Тибор
Цогитатионес [штампана музикалија] : violoncello-solo / Тибор Хартиг ; [нотографија Јозеф Квинтус]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2003 (Нови Сад : "Стојков"). - ВИ, 6 стр.: ноте ; 30 цм

ИЗЛОЖБА "150 година Градске библиотеке"
[Стопедесет] 150 година Градске библиотеке : наследник традиције Српске читаонице у Новом Саду : 1845-1995 [каталог]. - Нови Сад : Градска библиотека, 1995


ИВАНОВИЋ, Радомир В.
Његошева психологија и филозофија стварања / Радомир В.Ивановић. - [1.изд.]. - Нови Сад : Градска библиотека, 1997.- 177 стр.; 21 цм.- (Библиотека Поетика)

ИЛИЋ, Павле

Криза читања : комплексан педагошки, културолошки и општедруштвени проблем / Павле Илић, Оливера Гајић, Миланка Маљковић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2007 (Петроварадин : Алфаграф). - 204 стр. : граф. прикази ; 24 цм

ЈАНКОВИЋ, Првослав

Педагогија деце са посебним потребама / Првослав Јанковић, Тадија Ераковић. - Нови Сад : Градска библиотека,
2008 (Нови Сад : Будућност). - 213 стр. : илустр. ; 24 цм

ЈАША ТОМИЋ

ЈАША Томић : 1856-1922-2006 / [приређивач Хаџи Зоран Лазин]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2006 (Нови Сад :
Гигант). - 33 стр. : илустр. ; 21 цм

КЉАЈИЋ, Лепосава

Књигом против заборава / Лепосава Кљајић ; главни и одговони уредник Драган Којић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2009 (Нови Сад : Стојков). - 192 стр. : илустр. ; 24 цм

МАЛЕНЧИЋ, Родољуб

Press рес sex : (дневник једне беле вране) / Родољуб Маленчић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2003 (Нови Сад :
Техничка школа"Јован Вукановић"). - 180 стр. ; 20 цм

МАЛЕНЧИЋ, Родољуб

Пророк у свом селу / Родољуб Маленчић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2009 (Нови Сад : Symbol). - 221 стр. ; 21 цм

МИЛИТАР, Трива
Нови Сад на раскрсници минулог и садањег века / по изворима, забелешкама и сећању Трива Милитара ; приредио Живко Марковић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2000 (Нови Сад : Будућност). - 469 стр.: фотогр.; 21 цм

ПЕРИЋ, Радо

Изнуђени путеви / Радо Перић. - Нови Сад : Градска библиотека, 1997.- 215 стр.; 21 цм

ПИТАЊЕ живота
ПИТАЊЕ живота : екологија у поезији савремених новосадских песника : антологија / Андреј Живор, Драган Матовић. - Нови Сад : Градска библиотека, 1994 (Нови Сад : Дневник). - 126 стр.: илустр.; 20 цм

ПРЕПРЕК, Станислав

Две поеме [штампана музикалија] : за виолончело и клавир = Two Поемс : for Violoncello and Пиано / Станислав Препрек ; редактори Тибор Хартиг и Ђуро Рајковић = Редацторс Тибор Хартиг and Ђуро Рајковић; [превод Весна Егерић]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2002 ([с.л. : с.н.]). - [4], 7, 21 лист : ноте; 30 цм

ПРЕПРЕК, Станислав

Пред тминама : сабрана поезија / Станислав Препрек ; [приредио Иван Баленовић ; предговор Драшко Ређеп ; поговор Ђуро Рајковић ; цртежи Станислав Препрек]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2004 (Петроварадин : Алфаграф). - 335 стр. ; 21 цм

РИСТОВИЋ, Зоран
Грк Зорба : драматизација романа "Доживљаји Алексиса Зорбаса" / [аутор романа] Никос Казанцакис ; [драматизација] Зоран Ристовић. - Нови Сад : Градска библиотека, 1995 (Нови Сад : Форма). - [3], 24 стр. ; 30 цм

СРПСКА читаоница
СРПСКА читаоница - Градска библиотека у Новом Саду : споменица : (1845-1995)/ [уређивачки одбор Божидар Ковачек... [и др.] ; фотографије Гаврило Грујић]. - Нови Сад : Градска библиотека, 1996.- 387 стр.: фотогр.; 25 цм

СТРУЧНИ скуп о делу Саве Мркаља (2010 ; Нови Сад)

Сава Мркаљ : радови са Стручног састанка одржаног у Градској библиотеци у Новом Саду 23. априла 2010. године. - Нови Сад : Градска библиотека, 2010 (Нови Сад : Стојков). - 194 стр. : илустр. ; 21 цм

ТЕСЛИН допринос науци
НЕДЕЉА Николе Тесле у Новом Саду (1996 ; Нови Сад) Теслин допринос науци, култури и савременој цивилизацији : збоник радова / Недеља Николе Тесле у Новом Саду, стручна, научна и култуна манифестација, Нови Сад, 18-22.novembar 1996.; [организатори Српска академија наука и уметности, Огранак у Новом Саду, Музеј Николе Тесле Београд, Градска библиотека Нови Сад ; аутор фотографија у колору Гаврило Грујић]. - Нови Сад : Електровојводина, 1998 (Нови Сад : Дневник). - 167 стр.: илустр.; 24 цм

ВОЈВОДИЋ, Душан
Буљеш : афоризми / Душан Војводић Бирџа ; [илустрације Милан Пивнички]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2000 (Нови Сад : Будућност). - 93 стр.: илустр.; 20 цм

ВОЈВОДИЋ, Душан
Ни тамо ни амо / Душан Сп. Војводић. - 1. изд. - Нови Сад : Градска библиотека, 2009 (Нови Сад : Будућност). - 207 стр. ; 22 цм

ВОЈВОДИЋ, Душан Сп.

Знаменити Срби винковачког краја / Душан Сп. Војводић. - [1. изд.]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2004 (Нови Сад : Невкош). - 181 стр. : илустр. ; 24 цм

ВУЈАКОВИЋ, Ренато
Светлост невидела / Ренато Вујаковић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2001 (Нови Сад : Будућност). - 64 стр. ; 20 цм

Књига Светог Теофана Затвореника "Мисли за сваки дан у години" објављена је 1997. године у манастиру Хиландар, а штампана је "богоугодном добротом Градске библиотека у Новом Саду као дар Манастиру поводом његове 800-годишњице постојања", како у књизи стоји.

Vrh strane