АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ

 

savremeni modeli ocigledne nastave


Савремени модели очигледне наставе у области познавања природе и друштва / Александар Јанковић.- Нови Сад : Градска библиотека, 2015 (Нови Сад : Принт студио).- 206 стр. : илустр. ; 26 cm


„Реч је о научном делу у којем се аутор на оригиналан начин бавио проблемима проучавања савремених модела очигледне наставе у области познавања природе и друштва. С јасном концепцијом и намером у приступу, реализацији емпиријског истраживања, анализи и извођењу закључака дао је несумњиво значајан допринос корпусу научних знања из ове области, што ће студентима учитељских и педагошких факултета, васпитачима, наставницима и свима осталим просветним радницима, који осећају потребу за стручним усавршавањем, бити од велике користи.”

Р. Богосављевић

 

 

 

 

 

 

Доц. др Александар Јанковић рођен је 1970. године у Новом Саду. Средњу школу просветне струке и Педагошку академију, одсек за васпитаче, завршио је у Новом Саду, а Учитељски факултет, одсек разредне наставе, у Сомбору. Магистрирао је на Педагошком факултету у Сомбору 2008. године, а докторску тезу одбранио је 2010. године на Учитељском факултету у Ужицу. Радио је као васпитач у Дечјем селу СОС „Милорад Павловић” у Сремској Каменици. У Основној школи за образовање одраслих „Свети Сава” у Новом Саду радио је као учитељ. Извесно време био је предавач у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици. Поред садашњег ангажовања у настави на Педагошком факултету у Сомбору, истовремено се бави и научним истраживањима у области предшколског васпитања и методиком разредне наставе. Као резултат, у самосталном или коауторском раду, досад је објавио око 20 научних радова, претежно у зборницима саопштења поднетих на научним скуповима, или у часописима од националног или међународног значаја.

ТАДИЈА ЕРАКОВИЋ


ERAKOVIC metodikakorektivnogpedagoskogradaМетодика корективног педагошког рада : реедукативне и стимулативне психомоторне вежбе и поступци / приредио Тадија Ераковић, Првослав Јанковић. - 3. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Градска библиотека, 2008 (Нови Сад : Будућност) . - 173 стр. : илустр. ; 24 cm.Специјално-педагошка дијагностика, процена квалитета психомоторне организације, принципи и поступци корективног рада, методска упутства специјално-педагошког рада са децом успореног и дисхармоничког развоја, реедукативне психомоторне вежбе, конструктивно-практичне активности, аудитивно-перцептивне вежбе, перципирање слика и боја, припрема за писање, употреба оловке, помоћ ученицима с тешкоћама у читању и писању, и остале стимулативне терапеутске вежбе теме су које су разрадили аутори у овој књизи.
Циљ свих третмана је да се деца са поремећеним психомоторним развојем оспособе за педагошки рад са другом децом, која немају сметње у развоју. 

 

 

ПРВОСЛАВ ЈАНКОВИЋ

 

JANKOVIC pedagogijadecesposebnim
Педагогија деце са посебним потребама / Првослав Јанковић, Тадија Ераковић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2008 (Нови Сад : Будућност) . - 213 стр. : илустр. ; 24 cm.

 

Стручна књига „Педагогија деце са посебним потребама“, заснована на савременим научним принципима и дугогодишњој пракси, бави се проблемима учења и понашања деце и омладине са посебним потребама, са аспекта неуролошких, психичких и психијатријских сметњи. Тешкоће у учењу и понашању и облици њиховог испољавања, проблеми емотивног живота деце и омладине, улога продуженог и целодневног боравка ученика у школи и њихова функција у спречавању и отклањању сметњи у учењу и понашању, проблеми комуникације у учењу и проблеми васпитања и образовања - теме су ове књиге.

Поред стручно обрађених тема, аутори су изложили и одговарајући програм васпитно-образовних мера превентивног карактера, као и дидактичко-методичке обрасце којима се, на поуздан начин, свако дете или ученик може оспособити да буде у нечему успешно.

 

 

    "Књиге, као и пријатељи, требају бити малобројни и добро одабрани. Попут пријатеља, требамо им се увек изнова враћати, а оне нас, попут верних пријатеља, никада неће изневерити, никада престати водити."   

shadow line

РЕЈ БРЕДБЕРИ

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com