ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ

 

ANDJELKOVIC prilozizaistoriju gbns

Прилози за историју Градске библиотеке у Новом Саду:1958-2008 / Мирјана Анђелковић ; [уредник Драган Којић] . - Нови Сад : Градска библиотека, 2009 (Петроварадин : Алфа граф). - 407 стр. : илустр. у бојама (фотогр.) ; 24 cm + 1 електронски оптички диск (ЦД-РОМ).

 

 


Тема књиге мр Мирјане Анђелковић, настале у част јубилеја сто педесет година рада Градске библиотеке, јесте пут који је Библиотека прешла, од настанка Српске читаонице 1845. до модерне библиотеке у њеном данашњем облику.
Обимна грађа распоређена у више поглавља, систематично и хронолошки - почев од оснивања Народне библиотеке у Новом Саду 1958. године - прати развој ове установе у минулих пола века.

Ауторка се посебно бави фондовима, њиховим уређењем, Завичајном збирком, обрадом књига и периодике, посебним фондовима, фондом Британске књиге, каталогизацијом, заштитом књижног фонда, корисницима и коришћењем библиотечких ресурса, популаризацијом књиге и читања, радом матичне службе и аутоматизацијом пословања, Библиобусом, Дечјим одељењем, стручним кадровима, управницима, наградама и признањима, излетима, путовањима, дружењем, библиографијама и регистрима, прилозима, поклонима и дародавцима, спољним сарадницима Градске библиотеке, што све заједно детаљно илуструје плодне деценије рада Градске библиотеке у Новом Саду.

Књига мр Мирјане Анђелковић представља књигу вредну за историју Градске библиотеке у Новом Саду, као и драгоцен прилог историји јавних библиотека у Србији и културној историји Новог Сада.

 

 

 


spomenica GBNS
Српска читаоница - Градска библиотека у Новом Саду : споменица : (1845-1995) / [уређивачки одбор Божидар Ковачек. и др. ; фотографије Гаврило Грујић]. - Нови Сад : Градска библиотека, 1996 (Нови Сад : Будућност). - 387 стр.: фотогр. ; 25 cm.

 

 Овом књигом Градска библиотека је обележила 150 година од њеног оснивања са жељом да се на једном месту, по први пут на овај начин, систематизују сазнања која сведоче о најмаркантнијим личностима и догађајима што су обележили њено постојање, као једне од настаријих установа културе на овим просторима.

Споменица се састоји од појединачних прилога аутора саопштених на Научном скупу који је Градска библиотека уприличила у својој читаоници 23. септембра 1995. године.

КАТАЛОЗИ

 

biblioteka stevana pesica


Библиотека Стевана Пешића / приредила Софија Барши; фотографије Драгана Којић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2008 (Петроварадин : Алфаграф). - 150 стр., [32] стр. с таблама ; 24 cm.- (Каталог Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду ; књ. 2)

 

После смрти Стевана Пешића, књижевника и светског путника, његова мајка Десанка је Градској библиотеци у Новом Саду поклонила велики број књига и необјављених рукописа из његове заоставштине, чиме је библиотека Стевана Пешића постала један од легата Градске библиотеке у Новом Саду.

На предлог Савета Месне заједнице Ковиљ, АКУД-а „Лаза Костић“ и Зорана Богнара је 1995. године установљена књижевна награда „Стеван Пешић“. Овим чином, као и објављивањем књига Стевана Пешића и каталога „Библиотека Стевана Пешића“, Градска библиотека је желела да, на најбољи могући начин, презентује заоставштину овог великог писца и приближи је јавности.

Израђен стручно, по библиотечким стандардима, са упутствима приређивача о начину његове израде и коришћења, каталог „Библиотека Стевана Пешића“ садржи 443 јединице подељене на монографске публикације, штампане музикалије и пресс цлипинг. У додатку књиге налази се рукописна грађа, именски регистар (латинични и ћирилични), регистар посвета, регистар серијских публикација и илустрације. 

 

katalog knjiga ZZ


Каталог књига Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду : 1868-1918 / Софија Барши, Споменка Малетин ; [фотографије Драгана Којић] . - Нови Сад : Градска библиотека, 2005 (Петроварадин : Алфаграф) . - [4] , III, 389 стр., [9 листова са таблама] , [18] стр. с таблама ; 24 cm.

 

„Каталог књига Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду“ обухвата све публикације које су штампане од 1868. до 1918. године, а које се налазе у Завичајној збирци.

Каталог је настао из потребе да се богата ризница књига похрањених у Завичајној збирци учини доступном јавности и истраживачима, и да се то богатство и на овај начин сачува за будућност.

Израђен стручно, по библиотечким стандардима, судећи по реакцији и суду компетентних критичара, „Каталог књига Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду“ је испунио свој циљ.

 

 

 

 

  

Каталог књига Књижнице и читаонице"Ђура Даничић" /[Књижница и читаоница "Ђура Даничић"]. - Нови Сад : Књижница и читаоница"Ђура Даничић",[с. а.]. - 178 стр. ; 15 cm.

 

ПРИРУЧНИЦИ
Prirucnik Pod krovom knjige

 

Под кровом књиге : друштвена одговорност у оквиру пословања јавних библиотека / Бојана Грујић, Јелена Калајџија ; [превео на енглески Зоран Стојановић ; редактори енглеског превода Бојана Грујић, Јелена Калајџија]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2014 (Нови Сад : Сајнос) . - 199 стр. : илустр. ; 21 cm.

 

„Поред хронолошког и тематског прегледа инклузивног деловања, овај двојезични приручник даје и конкретне смернице библиотекарима за рад са маргинализованим друштвеним групама свих узраста, тј. начине на које могу пружити квалитетну услугу какву нуде свим осталим корисницима, и начине премошћавања евентуалних тешкоћа (у споразумевању, приступу фонду и сл). Ту су и примери добре праксе с пројекта, примери креативних радионица, опис рада на терену и начин организације сервиса доставе књига на кућну адресу.

Ауторке приручника су Бојана Грујић, библиотекарка у Градској библиотеци у Новом Саду, и Јелена Калајџија, мастер професор књижевности и језика – србиста. Бојана Грујић је за пројекат ’Библиотека за све’ 2011. године на Библионету, стручно-научном скупу који организује Заједница матичних библиотека Србије, добила награду за најбољи пројекат. Њено искуство на реализованим пројектима, у форми приручника, свакако ће послужити и другим библиотекама као путоказ у даљем раду и свакако отворити нове могућности за још један искорак у правцу све значајније улоге библиотека и библиотекара у животу друштвене заједнице. И не само заједнице, јер се оваквим начином рада Градска библиотека у Новом Саду, као основни носилац реализације пројеката, потврђује као активни учесник у савременим тенденцијама у библиотекарству, и тако допуњује и надограђује библиотекарску професију не само код нас него и у свету.”
Гордана Ђилас

Штампање књиге омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије.

 

 

GRUJIC pruzanjeusluga

Пружање услуга особама са интелектуалним тешкоћама у библиотекама /[Бојана Грујић]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2010 (Петроварадин : Алфаграф). - 39 стр. : илустр. ; 21 cm.

 

Приручник Пружање услуга особама са интелектуалним тешкоћама у библиотекама један је од резултата пројекта Библиотека за све, који је Градска библиотека у Новом Саду реализовала у партнерству са Друштвом за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Новог Сада. У приручнику су представљена искуства са волонтерских радионица, где је описан њихов ток, од упознавања са Библиотеком, њеним просторијама, фондом и услугама, преко изучавања поезије, прозе и драме, до креирања сопственог драмског дела и књижевне вечери поезије.

Приручник садржи податке о друштвеном положају особа са инвалидитетом, најчешће начине дискриминације, правила лепог понашања и препоруку једнаких могућности за све. Дати су примери из добре праксе, са саветима библиотекарима на позајмним одељењима, корисним за давање квалитетне услуге овој друштвеној групи (обраћање пажње на први сусрет са библиотеком, упознавање фонда, врста литературе, изглед књиге, величина слова и сл.).

ДИГИТАЛНЕ КОЛЕКЦИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА СРБИЈЕ

 

Biblionet
Дигиталне колекције у библиотекама Србије / Дани матичних библиотека Србије 2014 Библионет ;
[главни и одговорни уредник Светлана Јанчић ; превод текста Познањског центра за суперрачунаре у мрежи са пољског Милош и Драгана Валигурски ; превод резимеа и кључних речи на енглески језик Зоран Стојановић]. - Нови Сад : Заједница матичних библиотека Србије : Градска библиотека, 2014 (Петровараднин : Алфаграф). - 268 стр. : илустр. ; 25 cm.Зборник „Дигиталне колекције у библиотекама Србије” садржи 25 радова учесника стручно-научног скупа „Библионет”, који је одржан у Новом Саду од 5. до 7. јуна 2014. године, у организацији Заједнице матичних библиотека Србије и Градске библиотеке у Новом Саду.
Тема скупа је била „Дигиталне колекције у библиотекама Србије”. Зборник су у саиздаваштву штампале Заједница матичних библиотека Србије и Градска библиотека у Новом Саду, а његово публиковање омогућило је Министарство културе Републике Србије. Зборник садржи 25 радова.

„Дигиталне колекције данас су фактор од кључног значаја за очување културног наслеђа. Овакав начин презентације и представљања културне баштине реконструисале су традиционалне концепте времена и простора и отвориле могућност глобалне комуникације и приближавања фондова библиотеке корисницима, упознајући их тако са различитим културним баштинама.”
Весна Микелић

УСТАВ ЗА ЧИТАОНИЦУ СРПСКУ У НОВОМ САДУ

 

 

ustav

Устав за Читаоницу српску у Новом Саду / [приредили Драган Којић, Владимир Јокановић]. - Фототипско изд. - Нови Сад : Народна библиотека, 1993. - 33 стр. : фотогр. ; 20 cm. - (Благо завичаја)

 

 

Руковођени истином да писана реч представља најуспешнију брану заборава, сматрали смо за потребно да се започне са прикупљањем грађе и објављивањем монографије о Српској читаоници - Народној библиотеци у Новом Саду.

Као почетак овог обимног посла, наметнула се идеја о потреби објављивања репринт-издања Устава за Читаоницу српску у Новом Саду из 1860/1861. године, као првог званичног акта Читаонице.

Већ у првом члану Устава се недвосмислено утврђују узвишени циљеви и намере установљавања и рада Читаонице и њена демократска усмереност, а истовремено истиче да је њена делатност брана и за чување идентитета српског народа у Војводини.

 

 

 

    "Ствари које желим да знам су у књигама. Мој најбољи пријатељ је онај ко ми донесе књигу коју још нисам прочитао."   

shadow line

МАРК ТВЕН

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com