ПАВЛЕ ИЛИЋ

 

 

ILIC krizacitanja
Криза читања : комплексан педагошки, културолошки и општедруштвени проблем / Павле Илић, Оливера Гајић, Миланка Маљковић. - 2. допуњено изд. - Нови Сад : Градска библиотека; Београд : Нова школа, 2008 (Нови Сад : Будућност) . - 204стр. : граф. прикази ; 24 cm

 „У књигама је дух човечанства и дух сваке нације. Нације су се поносиле својим великим националним библиотекама. Богатством градских библиотека поносили су се градови, док се културни престиж куће и интелектуалца мерио његовом кућном библиотеком.“
Данас се књиге све мање траже и све мање се читају. У судару са модерном културом, коју доноси нагли технолошки напредак човечанства, а првенствено мас-медији и информатика, књига (с њом заједно и све остало што чини традиционалну културу) губи битку и има све мањи значај у културном животу људи. Опсењени облицима модерне културе, који често не траже њихов духовни напор, али га ничим ни не оплемењују, већ га испразношћу осиромашују, многи према књизи испољавају презир и ниподаштавање.
„Опасности времена које је изгубило осетљивост за згуснути симбол, времена у ком песнике прати сумњичав глас да су усамљени заточеници сопствене речи, аутори су означили синтагмом криза читања. У сукобу традиционалног и модерног у култури, борби технолошког прогреса и традиоционалне културе, аутори налазе упориште за очување сопствене духовности у књизи и вођењу дугорочне и трајне борбе против велике пошасти савременог доба – кризе читања.“
Др Милица Андревски
Према мишљењу аутора студије, борбу против кризе читања треба почети од школе и организације рада у њој, јер криза читања наноси штету укупној култури нације, али највише погађа школу и њено организовање наставног рада.

 

 

 

 

citanjem ka stvaranjuЧИТАЊЕМ ка стварању - стварањем ка читању / Павле Илић ... [и др.]. - Нови Сад : Градска библиотека : Прометеј, 2013 (Петроварадин : Алфаграф) . - 283 стр. ; 24 cm
.

 

 „Рукопис ’Читањем ка стварању – стварањем ка читању’ групе аутора (Павле Илић, Оливера Гајић, Миланка Маљковић и Софија Кошничар) заснован је на идеји о читању као покретачу различитих човекових активности, што се посебно односи на децу школског узраста. С тим у вези, многе странице овог рукописа посвећене су књизи, њеној улози и значају у процесу образовања и васпитања. Аутори инсистирају на томе да тај значај у нашем свету – упркос све већој кризи читања – не сме слабити нити се губити. Напротив, треба радити на томе да се он повећа.
Овај рукопис као да је цео посвећен томе. У њему се, природно, расправља првенствено о самом чину читања као таквом, па о природи књижевног текста и његовој рецепцији, као и о различитим могућностима тумачења и међусобној корелацији књижевности са другим уметностима.
(...)
Рукопис ’Читањем ка стварању – стварањем ка читању’ представља озбиљан истраживачки подухват који је израстао из потребе савременог живота, посебно из потреба наставног процеса. Због тога ће књига добро доћи и широј читалачкој публици, али, разуме се, првенствено наставницима и ученицима којима је и најпотребнија.”
Никола Страјнић

 

 

    "Ствари које желим да знам су у књигама. Мој најбољи пријатељ је онај ко ми донесе књигу коју још нисам прочитао."   

shadow line

МАРК ТВЕН

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com