ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ И УСТАНОВЕ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

 

 

Znamenite licnosti1Знамените личности и установе Сремских Карловаца : зборник радова са трибина одржаних у библиотечком огранку "Бранко Радичевић" у Сремским Карловцима . - Нови Сад : Градска библиотека, 2013 (Петроварадин : Алфа-граф) . - 95 стр. : илустр. ; 19 cm. - (Отворена врата Завичаја ; бр. 6)

 

Библиотека је током 2013. године реализовала пројекат „Знамените личности и установе Сремских Карловаца”, са циљем да се грађанство овог места и шире околине, првенствено млади, информишу и боље упознају са великанима и важним догађајима свог краја, како би неговали традицију сећања и чували културу и културне вредности завичаја. Основне активности пројекта биле су трибине о знаменитим личностима и установама Сремских Карловаца, које су се одржавале у Библиотечком огранку „Бранко Радичевић”, у Сремским Карловцима. Одржано је седам трибина о важним личностима из историје овога места (Андреј Андрејевић Поштар, митрополит Стефан Стратимировић, патријарх Јосиф Рајачић, Емануил Замфировић, Павле Марковић Адамов, Милан Будисављевић и Емануил Козачински). О њима су говорили мр Жарко Димић, Даница Вујков, проф. др Љиљана Јеремић, Дарко Париповић и др Јелена Ратков Квочка. Када је реч о знаменитим установама, о првој гимназији у Срба, Карловачкој гимназији, и о Српској православној богословији Светог Арсенија Сремца говорио је мр Јован Милановић, јереј, директорка Гимназије Славица Шокица и професори Зоран Мићуновић и Дејан Ђурђев. Радови са ових трибина штампани су у зборнику који представља допринос очувању и промовисању културних вредности Сремских Карловаца.
Осим одржавања трибина и штампања зборника, пројекат је обухватио и изложбу завичајне грађе, која је тематски заокружила пројекатске активности. Цео пројекат реализован је уз потпору Општине Сремски Карловци.

 

 

 

Znamenite licnosti2Знамените личности и установе Сремских Карловаца. 2 : зборник радова са трибина одржаних [од 27. октобра до 26. децембра 2014. године] у библиотечком огранку "Бранко Радичевић" у Сремским Карловцима . - Нови Сад : Градска библиотека, 2014 (Нови Сад : Сајнос) . - 117 стр. : илустр. ; 19 cm. - (Отворена врата Завичаја / [Градска библиотека, Нови Сад] ; бр. 9)

 

Зборник радова резултат је наставка пројекта „Знамените личности и установе Сремских Карловаца” кроз публиковање радова са трибина одржаних од октобра до децембра 2014. године, у библиотечком огранку „Бранко Радичевић” у Сремским Карловцима. Садржај Зборника: Душан Н. Петровић, „Патријарх Лукијан Богдановић – последњи архиепископ карловачки, митрополит и патријарх српски (1867–1913)”; Жарко Димић, „Сремски Карловци у Великом рату 1914–1918”; Саша Марковић, „Васа Стајић (1878–1947) – према препознатљивијем у недостижном стваралаштву”; Жарко Димић, „Капела мира”; Гордана Петковић, „Иван Маширевић – катихета Карловачке гимназије (1871–1912)”; Дивна Гачић, „Илион – Завичајна збирка у Сремским Карловцима”; Дејан Ђурђев, „Јован Живановић – професор Карловачке гимназије (1841–1916)”; Жарко Живановић, „Јован Живановић – научник, књижевник, новинар и природњак (1841–1916)”; Дарко Париповић, „Војвода Стеван Шупљикац (1786–1848)”; Иван Рајковић, „Повијест Жупе пресветог Тројства у Сремским Карловцима”.

КАТАЛОЗИ ИЗЛОЖБИ

 

 

sluzbene novineСлужбене новине у јавном и приватном животу : Службени лист Дунавске бановине 1931-1941 : (11-18. октобра 2011. године) : [каталог изложбе] / [аутор изложбе Блаженка Марковић ; главни уредник Милош Панков ; дизајн Драгана Којић]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2011 (Нови Сад : Алфаграф) . - 9 стр. : илустр. ; 21 X 22 цм + Водич кроз изложбу : попис експоната (62 стр.). - (Отворена врата Завичаја ; бр. 1)

 

„Изложба Градске библиотеке у Новом Саду ’Службене новине у јавном и приватном животу’ је на паноима приказала неке од области којима се лист бавио: судске објаве, културно-привредни преглед, огласи, лицитације, лични огласи, обраћања поводом значајних догађаја, решења и одлуке, потраге, позиви на скупштине деоничких друштава, правилници и уредбе, оглашавања вашара и сајмова. Овде ћемо прочитати обраћања владара или бана, одлуке о грађењу путева, како се правилно таксира посетница на пошти, ко је изгубио личне ствари али и ко је променио име или се скрива од војне обавезе.  (...)
Изложба ’Службене новине у јавном и приватном животу’ у себи сублимише све елементе који карактеришу модерну музеолошку поставку, која на директан начин кореспондира са посетиоцима и из тог разлога је најтоплије препоручујем.”
Југослав Вељковски

Ауторка изложбе Блаженка Марковић је руководилац Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду.

 

 


zavicaj oduvek i zauvekЗавичај одувек и заувек : дигитализација библиотечке грађе Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду : [21. фебруара - 11. марта 2013. : каталог изложбе] / [аутор изложбе Блаженка Марковић ; текстови Драган Којић, Новка Шокица Шуваковић, Душко Пантелић, Жарко Димић]. - Нови Сад : Градска библиотека у Новом Саду, 2013 (Петроварадин : Алфаграф) . - II, 49 стр. : илустр. (делимично у бојама) ; 21x21 cm. - (Отворена врата завичаја / [Градска библиотека у Новом Саду, Нови Сад] ; бр. 3) У колофону поднасл.: Промоција Дигиталне библиотеке, презентација библиотечке грађе Завичајне збирке и сакупљене грађе са радионица. - Податак о ауторки преузет из колофона.- Илустр. и на унут. стр. кор. листова. - Штампано двостубачно. - Тираж 300. - Стр. 3-4: Путеви Завичајне збирке / Драган Којић. - Стр. 5-6: Дигитална библиотека / Новка Шокица Шуваковић. - Стр. 6-7: Завичај - то сам ја /Душко Пантелић. - Стр. 42: Пожелим понекад да стварамо али ида сањамо / Жарко Димић. - Садржи и: У духу Сремских Карловаца : Завичајна збирка Градске библиотеке у Новом Саду и библиотечки огранак "Бранко Радичевић" Сремски Карловци у сарадњи са Културним центром "Карловачка уметничка радионица", а под покровитељством Општине Сремски Карловци организовала је Прву ликовну колонију 22.11.2012. године у Сремским Карловцима.-- У духу Сремских Карловаца : Завичајна збирка Градске библиотеке у Новом Саду и библиотечки огранак "Бранко Радичевић" Сремски Карловци у сарадњи са Културним центром "Карловачка уметничка радионица", а под покровитељством Општине Сремски Карловци организовала је Прву ликовну колонију 22.11.2012. године у Сремским Карловцима

 

„Реализацијом пројекта ’Дигитализација Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду’, финансијски подржаног од Министарства културе и информисања Републике Србије, уз ’класичне’ послове који се у њој раде, Збирка је за дужи временски период одредила свој развојни концепт.
Иницијативом библиотечких радника Завичајне збирке, уз помоћ информатичара и библиотекара наше установе, на чијем челу је као руководилац пројекта – координаторка, радила Блаженка Марковић, руководилац Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду, у прилици смо да најширој јавности, на овој изложби, њеним посетиоцима понудимо оно што условно можемо назвати Дигитална библиотека Градске библиотеке у Новом Саду, наравно, са тек једним делом дигитализованог материјала од онога што чини фонд Завичајне збирке.
(...)
Изложбу чини разноврсна библиотечка грађа, а састоји се од: 12 урамљених плаката димензија 70х100 цм, 10 витрина димензија 70х120 цм, а помоћу интернет везе, преко лаптопа, вршиће се претраживање Дигиталне библиотеке. На изложби је заступљено и седам ликовних радова димензија 50х70 цм, који су настали у оквиру ликовне колоније сремскокарловачких ликовних уметника.
На плакатима је приказан дигитализовани илустративни библиотечки материјал, разгледнице, устави и статути, новине и часописи, задужбинари Анка и Арса Пајевић и њихова продукција, дигитализоване књиге штампане до 1867. године, дигитализоване књиге штампане после 1868. године, дигитализоване фотографије, географске карте, део легата Стевана Пешића, рекламе из новина (скениране рекламе из нових с краја XИX и почетка ХХ века), часници Српске читаонице (23 фотографије поређане хронолошки).
У витринама се налазе дигитализоване књиге, оригинали, књиге штампане до 1867. године, новине и часописи, разгледнице, фотографије, све као избор из фонда Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду и фотографије снимљене на радионицама, плакати, флајери, рекламни каталози и друга ситна документациона грађа, изводи из књига рођених, меморандуми, признанице, преписке и материјал прикупљен на радионицама.
Изложба сведочи да у Библиотеци постоји свест о томе да само у хармонији традиционалних и нових облика рада Библиотеке, и сарадњи свих служби установе, може да се гради перспектива и утврђује развојна политика.
Дитигализација као поступак и могућност осигурава будућност прошлости која се чува у нашој Завичајној збирци.”

 

 

 

knjiga i zavicaj kisacКњига и завичај : каталог изложбе : 18. јула - 15.октобра 2013 = Kniha a rodisko : katalóg výstavy : 18.07-15.10. 2013 / [аутори изложбе Блаженка Марковић, Љиљана Митровић и Људмила Беређиова-Ступавска ; текстови Блаженка Марковић, Људмила Беређиова-Ступавска ; превод на словачки Људмила Беређиова-Ступавска ; дизајн Александар Пешевић]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2013 ([б. м. : б. и.]) . - 35 стр. : илустр. ; 21 цм. - (Отворена врата Завичаја ; бр. 4) Кор. насл. - "Поводом 100 година постојања Библиотеке у Кисачу, а у оквиру обележавања 240 година од досељења Словака у Кисач и 10 година од обнове "Друштва кисачких жена""

 

„Традиционално добри односи између Срба и Словака су честе теме како научних тако и литерарних радова. Потекли из исте колевке, путеви су нам се често сусретали и преплитали. Доказ добре сарадње и успешног рада јесте и овај јубилеј 100 година постојања Читалачког друштва у Кисачу, који се обележава у оквиру крунског јубилеја 240 година од доласка Словака у Кисач и 10 година од обнове Друштва кисачких жена. Градска библиотека је својим скромним доприносом, у смислу изложбе ’Књига и завичај’, настојала да ове слављеничке дане учини још свечанијим.
(...)
Изложбу чине записник са оснивачке скупштине Читалачког друштва у Кисачу из 1862. године, са још осам записника вођених након 1913, из којих се може ишчитавати, осим рада библиотеке, и шири културни и друштвени контекст житеља Кисача.
Надаље, по изложеним витринама могу се видети правилници о раду библиотеке, преписке, сарадња са Матицом словачком [...].
Основна библиотечка грађа су књиге, новине и часописи, те су и они изложени са жељом да се покаже разноврсност и квалитет грађе.
На таблама су изложене фотографије тематски сложене. Међу њима најмање проучене, али најинтересантније, фотографије из породичног албума Абафи [...] .
На крају, на паноима су изложене дипломе које је огранак Градске библиотеке у Новом Саду ’Михал Бабинка’ добио за свој труд и рад.”
Блаженка Марковић

 

 

 

Znamenite licnosti izlozbaЗнамените личности и установе Сремских Карловаца : изложба завичајне грађе : 30. 12. 2013 - 21. 01. 2014. : Библиотечки огранак "Бранко Радичевић", Сремски Карловци / [аутори изложбе Блаженка Марковић и Љиљана Митровић ; дизајн Александар Пешевић]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2013 ([б. м. : б.и.]) . - 18 стр. ; 21 cm. - (Отворена врата Завичаја ; бр. 5)
Кор. Насл. - - Умножено. - Тираж 200.


„Ове године, захваљујући покровитељству Општине Сремски Карловци, реализован је пројекат ’Знамените личности и установе Сремских Карловаца’. Његов циљ био је очување, презентовање и промовисање културних вредности и историје Сремских Карловаца путем трибина, дигитализације завичајне грађе која сведочи о знаменитим личностима и установама Сремских Карловаца и њеним презентовањем јавности путем изложбе и штампане публикације.
(...)
Плод рада на прикупљању и дигитализовању библиотечке грађе је управо ова изложба. Сама поставка је мултимедијална у смислу да се на видео биму приказује дигитализована грађа, а преко лаптопа, уз помоћ слушалица, посетиоци имају прилику да погледају жељену трибину. Поставка изворне библиотечке грађе је организована на 12 паноа (рамова), у једној витрини и испод стакла на четири библиотечка стола. На паноима су изложене тематски сложене разгледнице Сремских Карловаца из периода 1920–1986. године, у витрини су одабране књиге и часопис ’Бранково коло’, а испод стакла на столовима је документациони материјал и фотографије.
(...)
Документациона грађа садржи лична документа, рачуне, меморандуме, прогласе, позиве на игранке и балове, богослужбена писма... С обзиром на то да ова грађа покрива временски опсег од 150 година, она представља како културу тако и привреду и осликава јавни и приватни живот Сремских Карловаца кроз историју.
Блаженка Марковић

 

 

 

VELIKI RAT katalogВелики рат у огледалу штампе новосадске и сећањима потомака : 1914 : каталог изложбе : (18. децембар 2014 – 18. фебруар 2015) / аутор изложбе Блаженка Марковић ; сарадник Љиљана Митровић ; превод са мађарског и немачког језика Јолика Пилиповић ; анотације уз чланке на српском језику Горан Васин ; предговор Драган Којић ; рецензија Ђорђе Србуловић ; дизајн Неда Бабић и Бора Митричевић]. - Нови Сад:Градска библиотека, 2014 (Петроварадин : Алфаграф) . - 51стр. : илустр. ; 21 cm. - (Отворена врата Завичаја ; бр. 7) Тираж 300. - Стр. 2-5: Уводна реч / Драган Којић. - Стр. 5-9: Рецензија изложбе / Ђорђе Србуловић.

 

„И управо овоме – стогодишњици избијања Првог светског рата у Новом Саду, наравно кроз уводни опис свега оног шта се дешавало у Србији и Аустроугарској, посвећена је изложба ’Велики рат у огледалу штампе новосадске и сећањима предака’, чији је аутор Блаженка Марковић, руководилац Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду. И овом изложбом Градска библиотека наставља своју велику мисију значајног националног центра, која је започета још оснивањем Српске читаонице половином претпрошлог века и чију традицију успешно одржава садашња управа и запослени ове важне градске установе.
Овај пут, пред нама је поменута изложба у чијем постављању је, осим аутора, учествовала и библиотекарка Завичајне збирке Градске библиотеке, Љиљана Митровић. (...)
Изложбу чини 41 пано различитих димензија: 200х100 цм, 100х70 цм, 70x50 цм. Такође, ту су ученички радови за календар о Великом рату, два видео-бима, два ТВ пријемника са ратним албумима, 10 витрина са архивском грађом Историјског архива у Ратним дневницима у рукопису, документа и фотографије из приватних збирки, униформе, географске карте, атентат и хапшење... и доста тога још. (...)

... Изложбе попут ове, иако формално припремљене поводом стогодишњице Великог рата, добијају ону већу вредност која надилази ’обележавање јубилеја’.”
Ђорђе М. Србуловић

 

 

 

SREMSKOKARLOVCANI U VELIKOM RATUСремскокарловчани у Великом рату : каталог изложбе : (26. децембар 2014 - 15. јануар 2015) / аутори изложбе Блаженка Марковић и Милена Вучковић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2014 (Петроварадин : Алфаграф) . - 43 стр. : фотогр. ; 21x22 cm. - (Отворена врата Завичаја ; бр. 8) Штампано двостубачно. - Тираж 300.

 

 

 

Каталог прати изложбу „Сремскокарловчани у Великом рату”, која је била део пројекта „Знамените личности и установе Сремских Карловаца” у току 2014. године. Изложба је отворена у Галерији Културног центра Сремских Карловаца 26. децембра 2014. и трајала је до 15. јануара 2015. године.
„Изложба је састављена из више целина. Први део је представљен на четрдесет паноа, величине 100х70 цм, на којима је приказан Велики рат од атентата до краја рата (1914–1919). Ваља скренути пажњу на неколико паноа који нису често презентовани на сличним изложбама, нпр. Жене у рату, Деца у рату, Начини споразумевања, Хемијски отрови, Извиднице у рату, Срушени мостови у Србији, Срушени градови у Србији... Други део чине фотографије предмета и оружја које је коришћено у Великом рату, чији се оригинали налазе у породицама колекционара. Трећи део изложбе чине књиге и часописи из Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду, који су објављени у Сремским Карловцима, током Великог рата и касније, а тичу се управо овог места. Последњу, али не мање битну целину, чине сећања потомака на претке учеснике Великог рата.”
Блаженка Марковић

 

 

 

tradicija koja obavezujeТрадиција која обавезује : каталог изложбе : 23. септембар 20015 / аутори изложбе Блаженка Марковић и Љиљана Митровић ; [предговор Драган Којић]. - Нови Сад : Градска библиотека у Новом Саду, 2015 (Петроварадин : Алфаграф) . - 185 стр. : илустр. (делимично у бојама) ; 21x21 cm. - (Отворена врата завичаја / [Градска библиотека у Новом Саду, Нови Сад] ; бр. 10)

 

 

Изложба која је у Српском народном позоришту отворена на Дан Градске библиотеке у Новом Саду, 23. септембра 2015, којом је обележено 170 година Српске читаонице – Градске библиотеке у Новом Саду и 60 година постојања и рада Дечјег одељења, пропраћена је публиковањем каталога. Осим пописа експоната, као најобимнијег његовог дела, каталог садржи и пробране текстове о Српској читаоници новосадској: Устав за Читаоницу српску у Новоме Саду, Историја Новог Сада – Друштвени живот Мелхиора Ердујхељија, Српска читаоница у Новом Саду – Примедбе једног седог члана Илије Огњановића Абуказема, Председник Српске читаонице у Новом Саду и покушај оснивања новина у њему Мираша Кићовића, Грађа за културну историју Новог Сада – Друштвени живот Васе Стајића, Новосадска српска читаоница – Кратак историјат Триве Милитара, Српска читаоница у Новом Саду Владимира Јокановића, Новосадска српска читаоница и једно успутно питање – није ли потребна и данас Лазара Чурчића, Српска читаоница, Други светски рат Саве Дамјанова и Гашење Српске читаонице Милорада Ботића.
У уводном тексту, под именом Традиција која обавезује, директор Градске библиотеке у Новом Саду Драган Којић дао је преглед историјског развоја Библиотеке, почевши од оснивања Српске читаонице новосадске, преко Народне библиотеке, до савремене Градске библиотеке у Новом Саду, њених активности, пројеката и издавачке делатности, истичући: „Поштујући прошлост, посвећени садашњости, а окренути и загледани у будућност, у Градској библиотеци у Новом Саду наставићемо са радом, испуњавајући завет који су нам у наслеђе оставили наши славни преци”. Аутор свој текст завршава речју о Дечјем одељењу заокружујући његових 60 година рада. Драгоцене прилоге каталогу представљају још рецензија изложбе Традиција која обавезује, из пера Душка Пантелића, вишег архивисте Историјског архива Града Новог Сада, и текст ауторки изложбе Блаженке Марковић и Љиљане Митровић Традиција и завичај у једном руху, у којем износе методе и начине руковања грађом приликом израде изложбе.
Каталог је богато илустрован црно-белим и фотографијама у колору.

 

Mara Sovljakov

 

 

Настанак нових насеља у Војводини после I св. рата : добровољачка колонија Степановићево : 1919-2012 : [каталог изложбе] / [аутор изложбе Милена Лела Вучковић ; уводна реч Милош Панков ; предговор Данило Кабић]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2012 (Нови Сад : Алфаграф) . - 41 стр. : фотогр.; 21 x 21 цм. - (Отворена врата Завичаја ; бр. 2) Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 600. - Уводна реч: стр. 5. - Стр. 6: Рецензија за изложбу Добровољачка колонија Степановићево 1919-2012. године /
Југослав Вељковски. - Стр. 7-8: Предговор / Данило Кабић. - Стр.9-11: Оснивање добровољачких колонија у Бачкој после Првог светског рата / Југослав Вељковски. - Попис експоната: стр.24-41.

 

 

„Изложба Градске библиотеке у Новом Саду ’Службене новине у јавном и приватном животу’ је на паноима приказала неке од области којима се лист бавио: судске објаве, културно-привредни преглед, огласи, лицитације, лични огласи, обраћања поводом значајних догађаја, решења и одлуке, потраге, позиви на скупштине деоничких друштава, правилници и уредбе, оглашавања вашара и сајмова. Овде ћемо прочитати обраћања владара или бана, одлуке о грађењу путева, како се правилно таксира посетница на пошти, ко је изгубио личне ствари али и ко је променио име или се скрива од војне обавезе. (...)
Изложба ’Службене новине у јавном и приватном животу’ у себи сублимише све елементе који карактеришу модерну музеолошку поставку, која на директан начин кореспондира са посетиоцима и из тог разлога је најтоплије препоручујем.”
Југослав Вељковски

Ауторка изложбе Блаженка Марковић је руководилац Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду.

    "Књиге, као и пријатељи, требају бити малобројни и добро одабрани. Попут пријатеља, требамо им се увек изнова враћати, а оне нас, попут верних пријатеља, никада неће изневерити, никада престати водити."   

shadow line

РЕЈ БРЕДБЕРИ

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com