О ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
Градска библиотека у Новом Саду је најстарија установа културе основана у Граду. Матична је библиотека за Јужнобачки округ и друга по величини јавна библиотека у Републици Србији. Располаже богатим фондом библиотечке грађе који чине преко 500.000 књига, око 100 наслова периодике и значајна количина некњижне грађе.
МРЕЖА ОГРАНАКА
Библиотека ради у мрежи 26 огранака у Граду и насељеним местима градског подручја. У централном објекту у Дунавској улици налазе се: највеће одељење за одрасле кориснике „Ђура Даничић“, издвојено Дечје одељење и Информационо-реферални центар са Читаоницом. У непосредној близини је Огранак „Аница Савић Ребац“, са библиотечком грађом на 12 светских језика.
КУТАК ЗА ДЕЦУ
Дечје одељење је најатрактивније и најживље одељење Библиотеке, са богатим фондом књига и часописа намењених деци и младима до 14 година. Специфично је по разноврсним програмским активностима, интерактивном раду са децом и успешној сарадњи са бројним институцијама културе и образовања.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Градска библиотека објављује дела која афирмишу културне вредности завичаја и културну историју Новог Сада. Најзначајније едиције су БЛАГО ЗАВИЧАЈА, БАШТИНИК, ЗАВИЧАЈ, ПРЕВОДИ и НОВОСАДСКИ МАНУСКРИПТ. Библиотека је издавач легата – необјављене грађе Стевана Пешића. Такође, објављује часопис за децу и младе БИБЛИОТЕЧКИ ПУТОКАЗ, информативно гласило МОЗАИК и, као саиздавач са Новосадским клубом, СВЕСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ НОВОГ САДА.
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
Градска библиотека се по квалитету и квантитету програмских садржаја издваја и препознаје у библиотечко-информативном систему Србије. Заступљени су традиционални програми – књижевни сусрети и промоције, али и бројне друге активности, манифестације, пројекти. Издвајамо: МЕМОРИЈАЛ „СТЕВАН ПЕШИЋ“, БИБЛИОТЕКА НА ШТРАНДУ, ЛЕТЊИ МАСКЕНБАЛ ЗА ДЕЦУ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ, стручни скуп „ДАНИ БИБЛИОТЕКА И БИБЛИОТЕКАРА“, ЗАВИЧАЈНИ КУТАК СТЕПАНОВИЋЕВА, достава књига на кућну адресу …
НАШИ КОРИСНИЦИ
Преко 26.000 различитих корисника доприносе да Градска библиотека има запажено место у култури Новог Сада. У узајамној, доброј комуникацији, Библиотека настоји да одговори на потребе и захтеве својих читалаца и буде на услузи свим суграђанима.
пон уто сре чет пет суб нед
2
4
10
11
13
17
18
19
20
24
25
26
27
28
29
30
31

lab unilib rs 150x125

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
shadow line

 

2018. година

green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 01-2018

___________________________________________________________

green circle 16 Конкурсна документација ЈН 01-2018
green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 01-2018

2017. година

shadow line

green circle 16 Обавештење о закљученим уговорима ЈН 16-2017

green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 17-2017

_________________________________ 

green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 16-2017
_________________________________

green circle 16 Конкурсна документација ЈН 17-2017
green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 17-2017
  __________________________________________________________________________

green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 15-2017
 __________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о додели уговора ЈН 13-2017

green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 14-2017

  __________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о закљученим уговорима ЈН 12-2017

  __________________________________________________________________________

green circle 16 Конкурсна документација ЈН 16-2017

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 16-2017

 __________________________________________________________________________

 green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 13-2017

 __________________________________________________________________________

green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 12-2017

 __________________________________________________________________________

green circle 16 Конкурсна документација ЈН 15-2017

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 15-2017

 __________________________________________________________________________

green circle 16 Конкурсна документација ЈН 14-2017

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 14-2017

 __________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока ЈН 13-2017 
green circle 16 Измењена конкурсна документација ЈН 13-2017
 __________________________________________________________________________

green circle 16 Конкурсна документација ЈН 13-2017

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 13-2017
 __________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о закљученом уговору ЈН 11-2017 
 __________________________________________________________________________

green circle 16 Конкурсна документација ЈН 12-2017

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 12-2017

 __________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о закљученом уговору ЈН 10-2017

 __________________________________________________________________________


green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 11-2017
 __________________________________________________________________________

green circle 16 
Одлука о додели уговора ЈН 10-2017
 __________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о измени конкурсне документације ЈН 11-2017
green circle 16 Измењена конкурсна документација ЈН 11-2017
__________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 11-2017
green circle 16 Конкурсна документација ЈН 11-2017
__________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 10-2017
green circle 16 Конкурсна документација ЈН 10-2017
__________________________________________________________________________

 

  green circle 16Обавештење о закљученим уговорима ЈН09-2017
__________________________________________________________________________

 green circle 16Одлука о додели уговора ЈН 09-2017
__________________________________________________________________________

 green circle 16 Обавештење о закљученом уговору ЈН 07-2017
__________________________________________________________________________

green circle 16Одлука о додели уговора ЈН 08-2017
__________________________________________________________________________

green circle 16 Конкурсна документација ЈН 09-2017 
green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 09-2017
___________________________________________________________________________ 

green circle 16  Одлука о додели уговора JН 07-2017
___________________________________________________________________________

green circle 16  Обавештење о измени конкурсне документације ЈН 08-2017

 green circle 16 Измењена конкурсна документација ЈН 08-2017

___________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о закљученим уговорима ЈН 06-2017 
green circle 16 Обавештење о закљученом уговору ЈН 05-2017 
green circle 16 Конкурсна документација ЈН 08-2017 
green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 08-2017
___________________________________________________________________________ 

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 07-2017
green circle 16 Конкурсна документација ЈН 07-2017
___________________________________________________________________________

green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 06-2017
___________________________________________________________________________

green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 05-2017
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 06-2017
green circle 16 Конкурсна документација ЈН 06-2017
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 05-2017
green circle 16 Конкурсна документација ЈН 05-2017
___________________________________________________________________________
 

green circle 16 Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 04-2017
green circle 16 Конкурсна документација ЈН 04-2017
___________________________________________________________________________

green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 03-2017
green circle 16 Обавештење о закљученим уговорима ЈН 03-2017
___________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о закљученим уговорима ЈН 02-2017
___________________________________________________________________________

green circle 16 
Обавештење о закљученим уговорима ЈН 01-2017
___________________________________________________________________________

green circle 16 Измењен позив за подношење понуда ЈН 03-2017
green circle 16 Измењена конкурсна документација ЈН 03-2017
___________________________________________________________________________

green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 02-2017
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 03-2017
green circle 16 Конкурсна документација ЈН 03-2017
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 02-2017
green circle 16 Конкурсна документација ЈН 02-2017
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 01-2017
green circle 16 Конкурсна документација ЈН 01-2017
___________________________________________________________________________

 

 

shadow line


2016. година

 

shadow line

2015. година

 

 

green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 15
green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 16
green circle 16 Одлука о додели уговора ЈН 17
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 17-2015
green circle 16 Конкурсна докумeнтација ЈН17-2015
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 16-2015
green circle 16 Конкурсна докумeнтација ЈН16-2015
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда JН15-2015
green circle 16 Конкурсна документација JН15-2015
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 14-2015
green circle 16 Конкурсна документација ЈН 14-2015
___________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 13/2015
___________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о закљученом уговору ЈН11
green circle 16 Обавештење о закљученом уговору ЈН12
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 12 /2015
green circle 16
Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 12/2015 - конкурсна документација
___________________________________________________________________________
green circle 16 Обавештење о измени конкурсне документације JН 11-2015
green circle 16 Измењена конкурсна документација JН 11-2015
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 11-2015 - осигурање запослених
green circle 16 Конкурсна документација JН 11-2015 - осигурање запослених
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понудаЈН 10-2015
green circle 16 Конкурсна документацијаЈН 10-2015
___________________________________________________________________________
 
green circle 16 Обавештење о закљученим уговорима ЈН 06-2015
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда - текуће одржавање објеката
green circle 16 Конкурсна документација - текуЋе одржавање објеката
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 08/2015
green circle 16 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 08/2015
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда - Рачунарска опрема
green circle 16 Конкурсна документација - Рачунарска опрема
___________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о додели уговора
___________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о измени конкурсне документације ЈН 06-15- књиге
green circle 16 Измењена конкурсна документација ЈН 06-15- књиге
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 06-15 - Књиге
green circle 16 Конкурсна документација ЈН 06-15 - Књиге
___________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о закљученим уговорима ЈН 02-15
green circle 16 Обавештење о закљученим уговорима ЈН 03-15
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 05-15 - осигурање имовине
green circle 16 Конкурсна документација ЈН 05-15 - осигурање имовине 

___________________________________________________________________________

green circle 16 Обавештење о измени конкурсне документације 04-15
green circle 16 Измењена конкурсна документација 04-15
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 04-15 - дневна штампа
green circle 16 Конкурсна документација ЈНМВ 04-15 - дневна штампа
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 03-15 - електрична енергија
green circle 16 Конкурсна документација ЈНМВ 03-15 - електрична енергија
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 02-15 - канцеларијска опрема
green circle 16 Конкурсна документација ЈНМВ 02-15 - канцеларијска опрема
___________________________________________________________________________

green circle 16 Позив за подношење понуда ЈН 01-15
green circle 16 Конкурсна документација за репрезентацију ЈНМВ 01-15

 

 


 

    "Књиге, као и пријатељи, требају бити малобројни и добро одабрани. Попут пријатеља, требамо им се увек изнова враћати, а оне нас, попут верних пријатеља, никада неће изневерити, никада престати водити."   

shadow line

РЕЈ БРЕДБЕРИ

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com