О ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
Градска библиотека у Новом Саду је најстарија установа културе основана у Граду. Матична је библиотека за Јужнобачки округ и друга по величини јавна библиотека у Републици Србији. Располаже богатим фондом библиотечке грађе који чине преко 500.000 књига, око 100 наслова периодике и значајна количина некњижне грађе.
МРЕЖА ОГРАНАКА
Библиотека ради у мрежи 26 огранака у Граду и насељеним местима градског подручја. У централном објекту у Дунавској улици налазе се: највеће одељење за одрасле кориснике „Ђура Даничић“, издвојено Дечје одељење и Информационо-реферални центар са Читаоницом. У непосредној близини је Огранак „Аница Савић Ребац“, са библиотечком грађом на 12 светских језика.
КУТАК ЗА ДЕЦУ
Дечје одељење је најатрактивније и најживље одељење Библиотеке, са богатим фондом књига и часописа намењених деци и младима до 14 година. Специфично је по разноврсним програмским активностима, интерактивном раду са децом и успешној сарадњи са бројним институцијама културе и образовања.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Градска библиотека објављује дела која афирмишу културне вредности завичаја и културну историју Новог Сада. Најзначајније едиције су БЛАГО ЗАВИЧАЈА, БАШТИНИК, ЗАВИЧАЈ, ПРЕВОДИ и НОВОСАДСКИ МАНУСКРИПТ. Библиотека је издавач легата – необјављене грађе Стевана Пешића. Такође, објављује часопис за децу и младе БИБЛИОТЕЧКИ ПУТОКАЗ, информативно гласило МОЗАИК и, као саиздавач са Новосадским клубом, СВЕСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ НОВОГ САДА.
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
Градска библиотека се по квалитету и квантитету програмских садржаја издваја и препознаје у библиотечко-информативном систему Србије. Заступљени су традиционални програми – књижевни сусрети и промоције, али и бројне друге активности, манифестације, пројекти. Издвајамо: МЕМОРИЈАЛ „СТЕВАН ПЕШИЋ“, БИБЛИОТЕКА НА ШТРАНДУ, ЛЕТЊИ МАСКЕНБАЛ ЗА ДЕЦУ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ, стручни скуп „ДАНИ БИБЛИОТЕКА И БИБЛИОТЕКАРА“, ЗАВИЧАЈНИ КУТАК СТЕПАНОВИЋЕВА, достава књига на кућну адресу …
НАШИ КОРИСНИЦИ
Преко 26.000 различитих корисника доприносе да Градска библиотека има запажено место у култури Новог Сада. У узајамној, доброј комуникацији, Библиотека настоји да одговори на потребе и захтеве својих читалаца и буде на услузи свим суграђанима.
пон уто сре чет пет суб нед
2
4
10
11
13
17
18
19
20
24
25
26
27
28
29
30
31

lab unilib rs 150x125

ИНКЛУЗИВНИ ПРОЈЕКТИ


Основни циљ пројеката друштено одговорног понашања у Градској библиотеци у Новом Саду јесте успостављање партнерстава и сарадње са другим установама и организацијама цивилног друштва, како бисмо обезбедили доступност културних садржаја корисницима који имају потребу за њима али и физичке потешкоће у приступу, као и онима који из одређених разлога не препознају библиотеку као атрактивну локацију и којима је она, стога, „невидљива”, те презентовање добијених резултата библиотекама, чиме се оне мотивишу да покрену сличне пројекте.
shadow line

green circle 16 Поштујући начело доступности библиотечких фондова и услуга и доприносећи друштву једнаких могућности, у новембру 2009. године покренули смо шестомесечни пилот пројекат БИБЛИОТЕКА НА УСЛУЗИ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА. У питању је пилот пројекат успостављања услуге доставе библиотечке грађе на кућну адресу особама које нису у могућности да дођу у библиотеку а желе да користе њене ресурсе (особе на кућној нези, старије и слабије покретне особе, лица која болују од тежих хроничних болести, особе са инвалидитетом, труднице на одржавању трудноће, породиље и реконвалесценти). Пројекат је реализовала библиотекарка Бојана Грујић.

green circle 16 2009. године покренут је пројекат БИБЛИОТЕКА ЈЕ ПРАВО МЕСТО И ЗА МЕНЕ, ЗАР НЕ?, којим је дат допринос инклузији Рома њиховим упознавањем с библиотечким услугама, успостављањем радних и читалачких навика код ромске деце. На стручном скупу Библионет, који организује Заједница матичних библиотека Србије, пројекат је добио награду за идеју. Пројекат су реализовале мр Милица Кирћански и библиотекарка Љиљана Маширевић.

green circle 16 Пројекат БИБЛИОТЕКА ЗА СВЕ реализован је 2010. године, у партнерству са Удружењем за помоћ МНРО Града Новог Сада, под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије и Покрајинског секретаријата за културу. Циљ пројекта био је повећати ниво популарности рада библиотека у Новом Саду и шире код младих са интелектуалним тешкоћама и младих из редовне популације кроз организовање волонтерских литерарних радионица и публиковање приручника за рад библиотекара са особама с интелектуалним тешкоћама. На Библионету, стручном скупу који организује Заједница матичних библиотека Србије, 2011. године, у Јагодини, освојио је награду за најбољи пројекат. Руководилац пројекта била је библиотекарка Бојана Грујић.

green circle 16 КЊИГА ЗА СВАКОГ – инклузивни пројекат који је трајао током два четворомесечна периода, 2011. и 2012. године, у оквиру којих је одржано укупно 38 литерарних и креативних радионица са децом и младима, смештеним у установе Социјалне заштите – у Сигурној женској кући и у Дневном боравку за децу са поремећајем у понашању Центра за социјални рад Града Новог Сада. У оквиру овог пројекта, 1. јула 2011. године, сервис доставе књига на кућну адресу прерастао је у сталну активност Градске библиотеке. Пројекат је реализован под покровитељством Градске управе за привреду. Руководилац пројекта била је библиотекарка Бојана Грујић.

green circle 16 пројекат ПРЕПЛЕТАЈИ (бесплатни курс ткања):
- 2010. у партнерству са Атељеом 61, у библиотечком огранку „Трифун Димић” (новосадско приградско насеље Шангај), подржан од Министарства културе и информисања РС и Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова АП Војводине, који представља допринос инклузији Ромкиња и родно неравноправних жена;
- 2012. у библиотечким огранцима „Ђорђе Арацкић” у Лединцима и „Лаза Костић” у Ковиљу, намењен свим заинтересованим житељима ових места, с акцентом на незапослене жене. Део пројекта биле су и креативне радионице за децу. Пројекат је реализован уз финансијску помоћ Покрајинског секретаријата за привреду;
- 2013. у партнерству са Удружењем грађана за борбу против наркоманије „Земља живих”, подржан од стране Покрајинског секретаријата за привреду. Пројекат је представљао потпору лечењу зависница у оквиру заједнице. Овим заједничким пројектом Библиотека је желела да узме активно учешће у борби против наркоманије и тиме покаже своју друштвену одговорност.
Руководилац пројекта била је библиотекарка Љиљана Маширевић.

green circle 16 пројекат ФУНКЦИОНАЛНО : РАВНОПРАВНО реализован је 2011, 2012. и 2013. године, у сарадњи са Канцеларијом за инклузију Рома АП Војводине, а финансијски га је подржала Градска управа за привреду. Централна активност пројекта био је курс фукционалног описмењавања деце и одраслих, који се спроводио у библиотечком огранку „Трифун Димић”, у новосадском приградском насељу Шангај. Циљ пројекта био је да најмлађа деца науче да препознају слова, а млади и одрасли попуњавају формуларе, ради лакшег добијања докумената и сналажења у свакодневном животу. Пројекат су реализовале библиотекарке Драгана Димитров и Љиљана Маширевић.

green circle 16 2013. године реализован је пројекат ПОД КРОВОМ КЊИГЕ, који представља наставак сарадње Градске библиотеке у Новом Саду са Центром за социјални рад Града Новог Сада и Удружењем за помоћ ментално недовољно развијеним особама (МНРО) Града Новог Сада.
Како бисмо промовисали библиотеку и њене услуге и код тзв. недосегнутих циљних група, објединили смо искуства током протеклих година и удружили организације из владиног и невладиног сектора у заједничком циљу превазилажења културне баријере међу циљним групама свих узраста и профила. Пројекат је трајао девет месеци, уз ангажовање 12 волонтера, који су, у паровима, на реализацији пројекта радили на достави књига на кућну адресу и литерарно-креативним радионицама са децом са поремећајем у понашању и децом са и без инвалидитета.
Један од резултата овог пројекта јесте и двојезични (српско-енглески) приручник-водич са смерницама за библиотекаре у раду са овим друштвеним групама и са искуствима са пројекта, који ће бити дистрибуиран библиотекама у окружењу. Приручник ће приказати аспект библиотекара на терену, односно улогу библиотекара-информатора као културног посленика у заједници, у социјалним условима подложним сталној промени. Координаторка пројекта била је библиотекарка Бојана Грујић, а координаторка рада волонтера Јелена Калајџија.

green circle 16 СТВАРНА ИГРА: ЗАБАВА + КЊИГА – пројекат започет 2010. године и реализован у шестомесечним етапама и наредне три године, у току којих је подржан од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Осим што је побољшала квалитет коришћења њиховог слободног времена, пројектом је афирмисано неговање читалачких навика деце и младих са подручја Војводине, а охрабривано је и њихово ангажовање на формирању иновативних неформалних програма у средини у коју се враћају. Важан резултат пројекта јесте приручник-водич кроз радионице, којим се промовише овај иновативни начин рада са децом и младима у другим библиотекама и здравственим центрима у Војводини и шире. Аутор пројекта била је библиотекарка Маја Бугарски.

shadow line

    "Књиге, као и пријатељи, требају бити малобројни и добро одабрани. Попут пријатеља, требамо им се увек изнова враћати, а оне нас, попут верних пријатеља, никада неће изневерити, никада престати водити."   

shadow line

РЕЈ БРЕДБЕРИ

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com