ДРАГО ЊЕГОВАН

kpp dunavske banovine
Библиографија часописа Културно-привредни преглед Дунавске бановине : 1935-1941 / Драго Његован. - Нови Сад : Мало историјско друштво : Градска библиотека, 2014 (Нови Сад : Алфа-граф НС) . - 195 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Серија Библиографија ; књ. 2)

„Решењем бана Дунавске бановине Милојка Ј. Васовића, које је објављено у Службеном листуДунавске бановине 1. августа 1935. године, основан је часопис ’Културно-привредни преглед’ као неслужбени додатак Службеног листа Дунавске бановине. У првој години излажења ’Културно-привредни преглед’ штампан је као подлистак Службеног листа Дунавске бановине, а потом као посебно издање. Штампан је у штампарији Дунавске бановине у Новом Саду. Часопис је престао да излази априла 1941. године, после окупације и разбијања Краљевине Југославије, те окупације и разбијања Дунавске бановине.
У седам година излажења објављено је 66 бројева у 50 свезака, на 1.832 стране А4 формата.
У часопису су доминирале теме: заразне болести, јавни радови, аграрна реформа, задругарство, хигијена, село, занатство, однос град–село, извоз воћа, туризам (бање, планине, манастири), сајмови (у Београду и Новом Саду), нестабилност цена, штампа, итд. Неке теме су биле нове: нафта, аутомобили, филм, ваздушни саобраћај. Како се рат у Европи (од 1938) ширио, значајан простор су добиле теме: добровољне болничарке, одбрана од напада из ваздуха, одбрана од бојних отрова, морал резервних и активних официра, итд. Теме из културе и просвете биле су третиране у континуитету: изложбе, Музеј Матице српске, значај Српског народног позоришта кроз историју, рад Бановинског позоришта, архиве, српски манастири, школе и школска политика.
Посебни чланци писани су о историјским, политичким, војним и личностима из области културе; редовно је праћен рад Банског већа; објављивани су стручни чланци корисни чиновницима у којима се тумаче законски прописи, а и чланци важни за предузетнике, занатлије и друга замимања, а нарочито за земљораднике. У сваком броју објављивани су кратки одговори на питања упућена Банској управи (плате, порези, премештаји, дисциплинске мере итд), као и фотографије, илустрације и цртежи.
Што је часопис дуже излазио, то је тематски постајао разноврснији, а број сарадника се стално повећавао. Од ’скромног листа’ намењеног ’усавршавању’ чиновника, ’Културно-привредни преглед’ је постао респектабилан часопис, у коме су се огледала важна пера Новог Сада и Дунавске бановине, с темама из историје (и поред паралелног излажења Гласника Историјског друштва Нови Сад), књижевне критике (и поред паралелног излажења Летописа Матице српске), просветне политике, привреде, занатства, пољопривреде, културе итд.”
Драго Његован 

ЗОРАН БЕЉАНОВИЋ

ex panonia
Библиографија Ex Pannonia 1-16 : 1996-2012. / Зоран Бељановић, Дијана Мусин. - Нови Сад : Мало историјско друштво : Градска библиотека, 2013 (Нови Сад : Пипери) . - 121 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Серија Библиографија / Мало историјско друштво [и] Градска библиотека, Нови Сад ; књ. 1)

 

Приређивачи библиографије „Еx Паннониа” ставили су пред читаоца готово све оно што је уобичајено да се налази у већини оваквих издања. Поред предговора и уводног текста где су исписани историјат настанка часописа, дат је: распоред рубрика, периодичност излажења, нумерација, главни и одговорни уредници, уредништво и редакција, рецензенти, лектори, преводиоци, штампа и штампарије. Библиографска грађа распоређена је у четири целине: садржај часописа по годинама издања и бројевима, библиографски опис грађе приказан по ауторима и азбучном реду, регистар имена и предметни регистар.
Ова библиографија је несумњив прилог за истраживаче усмерене ка, пре свега, историографији и архивистици али и истраживаче научног и културног деловања становништва Севернобачког региона уопште.

 

 

 

Зоран Вељановић (Зрењанин, 1959), професор, историчар, виши архивиста, дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду – група за историју са темом „Стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918”. Радио је као професор историје, а од 1993. до 2001. био је директор Историјског архива у Суботици. Од друге половине 2001. године ради као архивиста у Служби заштите архивске грађе ван архива. Уређивао је неколико часописа, члан је бројних друштава и аутор већег броја књига и радова. Живи у Суботици.

Дијана Мусин (Суботица, 1982) филолог, преводилац, архивисткиња, дипломирала је на Филолошком факултету у Београду, на Катедри за оријенталистику, група турски језик и књижевност. Мастер студије је завршила на истом факултету, на Катедри за општу лингвистику. Радила је као наставница енглеског језика у основним школама. Активно се бави превођењем енглеског језика и лекторатом.


 

 


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    "Ствари које желим да знам су у књигама. Мој најбољи пријатељ је онај ко ми донесе књигу коју још нисам прочитао."   

shadow line

МАРК ТВЕН

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com