Радно време :
понедељак - петак 07.00-14.30
Трг Републике 3, тел. 528-907

Руководилац: Данка ВучићОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ


Врши послове из делокруга Закона и Правилника о рачуноводству , обавља израду завршног рачуна, израду Финансијског плана, као и остале послове у складу са Законом .

Одељење обавља ажурирање евиденције основних средстава и ситног инвентара кроз рачунарску обраду и редовну контролу благајни огранака. Обавља се и обрачун личних доходака.

. ..