slika


Pesme Branka Radičevića - naslovna strana

Jovan Grčić Milenko: Pesme - naslovna strana

Sto pedeset godina novosadske Å¡tampe - naslovna strana

Logo edicije Blago zavičaja
Едиција Благо завичаја је резултат удружених напора Музеја града Новог Сада и Народне библиотеке да, настављајући традицију новосадских непрофесионалних издавача, понуде читалачкој публици скромну књигу која је део прошлости овога града.

Књижари, штампари, ти надахнути издавачи прошлог века, односећи се према књизи с достојанстваним миром и дужним поштовањем, пронели су својим лепим делом славу Новог Сада кроз Србију, винули се до Пеште, Беча и Трста доносећи отуд заслужена признања и награде за лепоту књиге. Није нам намера да поредимо Благо завичаја са луксузним издањима књижаре Луке Јоцића и других оновременских издавача. Не желимо, дакле, да их копирамо, нити бисмо да им витоперењем нанесемо неправду. Књиге које издајемо само се ослањају на стара издања настојећи да избором текстова, опремом, илустрацијом васкрсну дах и дух времена у којем су писане и објављиване. Зато избор текстова није увек антологијски. Ипак подвргнут одређеним естетским критеријумима, он тежи ономе што је за једног ствараоца типично, што даје потпунију слику његовог времена.

Благо завичаја је едиција овдашњих великана, који до данас нису окупљени у један букет. Стога ће се у овом издању наћи и нека запретена имена, којима је неумитност времена заборавом одузела чак и ту заслугу да је у свом добу и те колико значила. Жеља нам је да те великане завичаја обележимо овим неконвенционалним издањем, које би једино да их у ондашњем њиховом руху прикаже.


ДИМИЋ, Жарко

Прва Српска читаоница у Сремским Карловцима : 1868-2008/ Жарко Димић. - [1. изд.] - Нови Сад : Градска библиотека, 2009.- VII, 148 стр.; 24 цм.- (Благо завичаја)

АНЂЕЛКОВИЋ, Мирјана

Духовни отисци / Мирјана Анђелковић. - 1. изд. - Нови Сад : Градска библиотека, 2005.- 246 стр.; 20 цм.- (Едиција Благо завичаја)

ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ, Јован

Ђиха, ђиха : песме за децу / Јован Јовановић Змај ; избор и опрема Мирослав Настасијевић. - Нови Сад : Музеј града : Народна библиотека, 1971.- 49 стр.: илустр.; 20 цм.- (Благо завичаја)

ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ, Јован

Славујанке / Јован Јовановић Змај ; избор Лаза Костић ; приредио Сава Бабић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2004.- 94 стр.: илустр.; 20 цм.- (Благо завичаја)

РАДИЧЕВИЋ, Бранко

Песме Бранка Радичевића / са силуетама Бранка Радуловића. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада : Народна библиотека, 1971.- 47 стр.: илустр.; 20 цм.- (Едиција Благо завичаја)

КОСТИЋ, Лаза

Песме Лазе Костића / избор и опрема Павле Живанов. - Нови Сад : Народна библиотека : Музеј града Новог Сада, 1973.- 74 стр.; 20 цм.- (Благо завичаја ; 4)

ГРЧИЋ МИЛЕНКО, Јован

Песме / спевао их Миленко ; избор Жарко М.Бабић, Бранислав Петричевић ; опрема Мирослав Настасијевић. - Нови Сад : Народна библиотека : Музеј града Новог Сада, 1973.- 51 стр.; 20 цм.- (Благо завичаја ; 5)

СТАНОЈЕВ, Богдан Т.

Сто педесет година новосадске штампе / Богдан Т.Станојев. - Нови Сад : Народна библиотека, 1976.- 210 стр.: илустр.; 24 цм.- (Благо завичаја)

УСТАВ за читаоницу српску

Устав за Читаоницу српску у Новом Саду / [приредили Драган Којић, Владимир Јокановић]. - фототипско изд.- Нови Сад : Народна библиотека, 1993.- 33 стр.: фотографије ; 20 цм.- (Благо завичаја)