Velimir Vukmanović: Priča o biciklu - naslovna strana


Velimir Vukmanović: Novi Sad 1914-1918 - naslovna strana


Logo Gradske biblioteke

БРЗИЋ, Бошко

Библиотеке и читаонице у Будисави / Бошко Брзић. - [1.изд.]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2000 (Будисава : КриМел). - 33 стр.: илустр.; 19 цм.- (Библиотека Баштиник. Посебна издања ; књ.3)

ВУКМАНОВИЋ, Велимир

Нови Сад : 1914-1918 / Велимир Вукмановић. - [1.изд.]. - Нови Сад : Градска библиотека, 1998 (Нови Сад : ИНГ). - 109 стр.: илустр.; 19 цм.- (Библиотека Баштиник. Посебна издања ; књ.2)

ВУКМАНОВИЋ, Велимир

Прича о бициклу / Велимир Вукмановић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2000 (Нови Сад : Идеал). - 75 стр.: илустр.; 19 цм.- (Библиотека Баштиник. Посебна издања ; књ.5)

ВУКМАНОВИЋ, Велимир

Прва скела и први понтонски мостови / Велимир Вукмановић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2000. - (Библиотека Баштиник. Посебна издања ; књ. 4)

ВУКМАНОВИЋ, Велимир

Сплав / Велимир Вукмановић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2002 (Нови Сад : Прометеј). - 44 стр. : илустр. ; 20 цм. - (Библиотека Баштиник. Посебна издања ; књ. 6)

КЉАИЋ, Лепосава

Бошко Брзић / Лепосава Кљаић. - [1. изд.]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2008 (Будисава : КриМел). - 59 стр. : фотогр. ; 24 цм. - (Библиотека Баштиник. Посебна издања ; књ. 7)